Kì tuyển sinh đại học 2008, Bộ môn Sư phạm Kỹ thuật, trường Đại học Nông lâm TPHCM sẽ tuyển sinh 2 ngành:

  1. Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp
  2. Sư phạm Kỹ thuật Công Nông nghiệp

Thời gian: từ ngày 25/2/2008 đến ngày 4/4/2008 (7 tuần)

Địa điểm thực tập:

  • Trường PTTH Nguyễn Hữu Huân
  • Trường PTTH Thủ Đức
  • Trường PTTH Tam Phú