Từ ngày 02/05/2012 đến 10/05/2012 lớp trưởng các lớp tập hợp biên lai và nộp tại P.11B - khu Thiên Lý (có kèm theo danh sách SV nộp biên lai - theo mẫu)

              Ngày 15/05/2012 đến 21/05/2012 sinh viên tới nhận tiền tại phòng 19 - khu Thiên Lý.

                    Chú ý: SV mang theo thẻ sinh viên hoặc Chứng minh thư nhân dân khi đến nhận tiền.

              Sau thời hạn trên, phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ khóa sổ và không giải quyết các trường hợp phát sinh.

* Mẫu: 

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP BIÊN LAI LỚP .......

STT

MSSV

HỌ

TÊN

LỚP

SỐ TIỀN

NGÀY ĐÓNG

SỐ BIÊN LAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2315

BẢN TIN

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Xem thêm ...