ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 Đề tài nghiên cứu khoa học 2007-2008

* Khảo sát chất lượng nước từ sông Đồng Nai sử dụng cho việc canh tác hoa màu ở một số vùng miền Đông nam bộ. (CNĐT: Trần Thị Bích Nhung, GVHD: Nguyễn Thanh Thủy, Phạm Quỳnh Trang)

* Bước đầu thực hiện quy trình hướng dẫn giảng dạy theo mô hình các nước tiên tiến cho giảng viên bộ môn Sư phạm trường Đại học Nông lâm TPHCM. (CNĐT: Nguyễn Thanh Thủy)

* Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp trường Đại học Nông lâm TPHCM. (CNĐT: Phạm Quỳnh Trang)

* Tổ chức dạy học môn Công nghệ 10 qua hoạt động ngoại khóa. (CNĐT: Châu Thị Phương Thảo, GVHD: Võ Hoàng Anh Thư)

 
Đề tài nghiên cứu khoa học 2004-2005

* Khảo sát các kỹ năng cần thiết trong giảng dạy các môn học sư phạm kỹ thuật nông nghiệp.

* Thiết kế bài giảng môn Công nghệ lớp 10 nhằm tạo sự hứng thú cho học sinh PTTH. (CNĐT: Phạm Thị Thu Nguyên, GVHD: Lưu Thủ Nghị)

* Tìm hiểu một số phương pháp tích cực hóa người học đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp. (CNĐT: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, GVHD: Vũ Minh Hùng)

 
Đề tài nghiên cứu khoa học 2003-2004

* Thực trạng dạy và học môn kỹ thuật nông nghiệp ở trường phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* Xây dựng bộ  tư liệu minh hoạ giảng dạy môn Kỹ thuật Nông nghiệp ở trường phổ thông.

* Tìm hiểu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tự học của sinh viên Trường Đại học Nông lâm Tp. HCM.

 

2815
05-06-2009

Đề tài NCKH