THƯ VIỆN BỘ MÔN SPKTNN

 
Loại sách
 
Quy định mượn trả sách (chi tiết)
 
Thời gian mượn trả sách
 

    Các buổi sáng thứ 2, thứ 4 và thứ 6 trong tuần

    Thời gian: từ 8h đến 10h30

    Hạn mượn: 1 tuần

 
 
Liên hệ

Phạm Quỳnh Trang

Điện thoại: 0984182189

3006
29-02-2008