THƯ VIỆN BỘ MÔN SPKTNN

 
Loại sách
 
Quy định mượn trả sách (chi tiết)
 
Thời gian mượn trả sách
 

    Các buổi sáng thứ 2, thứ 4 và thứ 6 trong tuần

    Thời gian: từ 8h đến 10h30

    Hạn mượn: 1 tuần

 
 
Liên hệ

Phạm Quỳnh Trang

Điện thoại: 0984182189

13625
29-02-2008

Kĩ thuật thiết kế phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá (20-03-2015)

Học tiếng Anh online miễn phí (06-07-2010)

PP đánh giá trong GD - DH06SP (02-07-2010)

Rèn luyện NVSP - DH07SP (02-07-2010)

Tình hình việc làm của SV SPKTNN sau khi tốt nghiệp (21-03-2008)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIẢNG DẠY – BỘ MÔN SƯ PHẠM KT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007 – 2008 (07-03-2008)

Sách Tin học – Từ điển (29-02-2008)

Sách Tâm lý (29-02-2008)

Sách tham khảo (29-02-2008)

Sách chăn nuôi thú y (28-02-2008)

Xem thêm ...