Quy trình hướng dẫn SV thực tập tại địa phương.

     - Dành cho SV chuyên ngành Sư phạm KT Công nông nghiệp (Tải tại đây)

     - Dành cho SV chuyên ngành Sư phạm KT Nông nghiệp (Tải tại đây)

Kế hoạch thực tập sư phạm (Tải tại đây)

Các mẫu biểu hồ sơ thực tập SV xem trang Kế hoạch thực tập sư phạm 2 

http://ate.hcmuaf.edu.vn/ate-18664-1/tb-ke-hoach-thuc-tap-su-pham-2-cho-cac-lop-dh10sp-dh10sk-hk2-nam-hoc-2013-2014-.html

 

12689

BẢN TIN

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH17SP (12-10-2020)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Xem thêm ...