THÔNG BÁO 

V/v làm bài thu hoạch TTSP và một số vấn đề liên quan đến TTSP tại địa phương

lớp DH13SP HK1 năm học 2016-2017


         Bộ môn Sư phạm Kỹ thuật, K. Ngoại ngữ - Sư phạm thông báo đến toàn thể SV tham gia TTSP 1, 2 lớp DH13SP HK1 năm học 2016-2017 một số nội dung như sau:

1. Làm bài thu hoạch TTSP

         Để thuận tiện cho việc kết hợp làm bài thu hoạch và đề tài tốt nghiệp, Bộ môn điều chỉnh lại yêu cầu việc làm bài thu hoạch TTSP như sau: mỗi SV sẽ làm một bài thu hoạch cá nhân thay vì làm bài nhóm như đã thông báo trước đây.

            Hạn cuối nộp bài thu hoạch 2 tuần kể từ ngày kết thúc đợt thực tập sư phạm tại mỗi trường.

2. Thực tập sư phạm tại địa phương

         Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM chỉ thanh toán chi phí cho các GV làm công tác hướng dẫn chuyên môn và hướng dẫn chủ nhiệm tại các trường THPT có SV thực tập, còn những chi phí phát sinh khác SV phải tự chi trả thêm.

3. Báo cáo công việc hàng tuần của giáo sinh

         Mỗi giáo sinh phải thực hiện việc báo cáo công việc hàng tuần cho Bộ môn SPKT thông qua các GVHD đoàn.

        + Đối với giáo sinh thực tập tại các trường tại địa bàn TP.HCM: cuối tuần giáo sinh viết báo cáo công việc đưa GVHD nhận xét và nộp về nhóm trưởng, nhóm trưởng có nhiệm vụ thu các phiếu và gửi cho các thầy/cô phụ trách đoàn.

       + Đối với giáo sinh thực tập tại địa phương: cuối mỗi tuần giáo sinh viết báo cáo và gửi về địa chỉ mail binhspkt@hcmuaf.edu.vn

           Đây sẽ là căn cứ để Bộ môn đánh giá công việc của SV trong đợt TTSP này.

SV tải mẫu báo cáo tại đây - mẫu báo cáo công việc của giáo sinh 

                                                                                                                   

                                                                                                                      BM. SPKT

12679
15-02-2017

BẢN TIN

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH17SP (12-10-2020)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Xem thêm ...