Thời gian dự kiến thi tốt nghiệp lần 2 cho SV 2 lớp DH07SP và DH07SK là 13h30 thứ 3 ngày 22/11/2011, tại phòng 119 (Phượng Vỹ)

Nội dung thi: 2 môn : Thiết kế phát triển chương trình, Phương pháp đánh giá trong GD.

Thời gian làm bài: 180 phút

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN SPKTNN KHÓA 33

DỰ THI TỐT NGHIỆP (ĐỢT 2) 

TT

MSSV

Họ và tên

Ngày sinh

1

07132077

Nguyễn Song

Phát

14/08/87

2

07132098

Nguyễn Thanh

Toàn

10/10/87

3

07158013

Ngô Duy

Hiệp

14/08/89

4

07158097

Lê Chí

Huy

24/06/89

5

07158134

Huỳnh Trần Ph­ương

Thanh

19/09/89

6

07158137

Phan Việt

Thành

25/03/89

7

06158045

Lê Quốc

Thịnh

 

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH07SP VÀ DH07SK

KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA (ĐỢT 2)


TT

MSSV

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

07158102

Phạm Thị

Hương

06/12/89

DH07SK

2

06132005

Lê Trọng

Đại

14/02/80

DH07SP

 

12636
15-11-2011

BẢN TIN

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH17SP (12-10-2020)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Xem thêm ...