ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   BM. SƯ PHẠM KỸ THUẬT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2010

 
DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC (KHÓA 2005 VỀ TRƯỚC)
 
1. Khóa 2004 -2008
 
TT
MSSV
Họ và tên
Lớp
Ghi chú
1
04132005
Trương Minh Hải
DH04SP

Chưa hoàn tất CT và đang còn thời gian được phép hoàn tất (hạn cuối là năm 2010)

2
04132022
Trần Văn Lượng
DH04SP
3
04132025
Đoàn Văn Nam
DH04SP
4
04132032
Huỳnh Minh Nhựt
DH04SP
5
04132035
Bùi Quang Quí
DH04SP
6
04132045
Nguyễn Văn Toàn
DH04SP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Khóa 2005 -2009
 
TT
MSSV
Họ và tên
Lớp
Ghi chú
1
05132018
Trần Đức Quốc Trung
DH05SP

Chưa hoàn tất CT và đang còn thời gian được phép hoàn tất (hạn cuối là năm 2011)

 

 

 

 

 

GHI CHÚ: Những SV có tên trên nếu đã đăng ký thành công môn học trong HK3/09-10, liên hệ Thầy /Cô sau để được hướng dẫn ôn tập:


 
TT
MÔN
GVHD
GHI CHÚ
1

PP đánh giá trong GD

Nguyễn Thanh Thủy
 
2

AV chuyên ngành SP

3

Sinh hóa SP

Nguyễn Thanh Bình
 
4

Côn trùng

Hồ Văn Công Nhân
 
5

Bệnh cây

6

Chăn nuôi đại gia súc

Phạm Quỳnh Trang
Nộp giáo trình đã được học cho Cô Trang
7

Cơ sở SH nuôi TS

Lê Thúy Hằng
Nộp giáo trình đã được học cho Cô Hằng
8

Thủy sản đại cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Với những SV các khóa 2006 trở đi, nếu còn nợ những môn học trên và đã đăng ký thành công trong HK3/09-10, cũng thực hiện theo thông báo trên.

 
Trợ lý giáo vụ
Hà Thị Ngọc Thương.

 

2317

BẢN TIN

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Xem thêm ...