SV click lên tên mình để xem bảng điểm cá nhân

STT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

1

6158001

NGUYỄN THỊ NGỌC AN

2

6158004

PHƯƠNG KIM CƯỜNG

3

6158055

CÙ XUÂN DIỆU

4

6158005

TRẦN ĐĂNG DŨNG

5

6158010

PHẠM THỊ DUYÊN HẢI

6

6158012

VÕ THỊ XUÂN HẢI

7

6158015

TRẦN QUỐC HOÀ

8

6158062

ĐẶNG THỊ CẨM HỒNG

9

6158063

VÕ THỊ KIM HUỆ

10

6158065

NGUYỄN TẤN HUY

11

6158066

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

12

6158067

NGÔ TẤN HƯỚNG

13

6158069

NGUYỄN THẾ KHẢI

14

6158070

NGUYỄN NGỌC LÂM

15

6158022

NGUYỄN HOÀNG LINH

16

6158072

NGUYỄN THÀNH MỸ

17

6158024

LÊ THỊ KIM NGÂN

18

6158028

KIỀU THỊ VĂN NGUYÊN

STT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

19

6158030

ĐINH THỊ NI

20

6158032

TRẦN THANH PHONG

21

6158074

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

22

6158075

PHẠM TƯỜNG LONG QUÂN

23

6158042

NGUYỄN TÂN THÀNH

24

6158044

TRẦN THỊ THU THẢO

25

6158043

VÕ THỊ THANH THẢO

26

6158080

VÕ VĂN THẮNG

27

6158083

LÊ THỊ THÌN

28

6158045

LÊ QUỐC THỊNH

29

6158084

NGUYỄN NGỌC THỦY

30

6158048

NGUYỄN THỊ KIM THƯƠNG

31

6158085

LÊ THỊ NHƯ TRANG

32

6158087

HOÀNG THUỶ TRINH

33

6158088

HUỲNH THANH TRUNG

34

6158089

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

35

6158091

PHẠM THỊ MỸ VÂN

36

6158094

TRỊNH LÊ MINH VY

502
18-03-2020

Bảng điểm

Bảng điểm tổng hợp lớp DH07SK (20-07-2011)

DH08SP (2009) (16-08-2009)

DH06SP (2006-2009) (15-08-2009)

DH05SP (2005-2009) (14-08-2009)