THÔNG BÁO 

(V/v Kiểm tra thông tin cá nhân trước khi cấp bằng tốt nghiệp)

 

        Để thuận tiện cho việc cấp bằng tốt nghiệp cho lớp DH05SP, yêu cầu sinh viên xem và kiểm tra lại họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh (danh sách đính kèm). Nếu có sai sót sinh viên đến gặp Cô Thương để điều chỉnh trước ngày 16/08/09. 

        Những sinh viên chưa có nơi sinh trong đanh sách phải bổ sung theo thời gian quy định trên. Mọi sai sót về thông tin cá nhân của sinh viên sẽ không được giải quyết sau ngày 16/08/09.

(click lên hình để xem hình lớn hơn)

 

12785
12-08-2009

BẢN TIN

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH17SP (12-10-2020)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Xem thêm ...