LỊCH THI LẦN 2 - HKI - NĂM HỌC 08-09

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên GV

Môn học

Số SV

Ngày thi

Phòng

Giờ thi

TG thi

1

Trần Thị Dung

Sinh lý thực vật cơ bản

2

02/02/09

HD205

7g30

60

2

Nguyễn Thanh Thủy

PP đánh giá trong GD

2

02/02/09

HD205

7g30

120

3

Nguyễn Văn Khanh

Thú y cơ bản

2

02/02/09

HD205

7g30

90

4

Lê Minh Triết

Cây lương thực

1

02/02/09

HD205

9g30

60

5

Võ Thị Xuân Oanh

Bệnh cây

4

02/02/09

HD205

9g30

60

6

Nguyễn Hùng Tâm

Kim loại và nhiệt luyện

7

02/02/09

HD205

14g15

60

7

Huỳnh Thanh Hùng

Nông học đại cương

1

02/02/09

HD205

13g00

50

8

Đặng Hữu Dũng

Máy Nông nghiệp

3

02/02/09

HD205

13g00

90

9

Lê Quang Hậu

Lịch sử Đảng CSVN

10

03/02/09

HD305

7g30

90

10

Nguyễn Thị Chắt

Côn trùng

3

03/02/09

HD305

7g30

60

11

Bùi Xuân An

Sinh thái BVMTNN

4

03/02/09

VPBM

7g30

 

12

Nguyễn Văn Kế

Cây ăn quả

1

03/02/09

HD205

9g30

60

2306
19-01-2009

Lịch thi lại

Lịch thi lại HK 1 năm học 2009 - 2010 (22-01-2010)

Lịch thi lại HK2 năm học 2008-2009 (29-05-2009)