LỊCH THI LẦN 2- HK 1 NĂM HỌC 09 - 10

STT

MÔN THI

LỚP

NGÀY THI

GiỜ THI

PHÒNG THI

1

Toán cao cấp A 4

06SK

29/01/2010

7g30

PV119

2

Quản trị doanh nghiệp

06SK

26/01/2010

9g30

RD303

3

Đồng cỏ và thức ăn GS

06SK

28/01/2010

7g30

RD403

4

Công nghệ kim loại

06SK

28/01/2010

9g30

RD403

5

Cây lương thực

06SP

29/01/2010

7g30

PV119

6

Khuyến nông và PTNT

06SP

29/01/2010

14g00

VPBM

7

Máy nông nghiệp

06SP

29/01/2010

9g30

PV119

8

Lịch sử Đảng CSVN

07SK

26/01/2010

9g30

RD303

9

Sức bền vật liệu II

07SK

28/01/2010

7g30

RD403

10

Thú y cơ bản M

07SK

29/01/2010

14g00

VPBM

11

Kim loại và nhiệt luyện

07SK

28/01/2010

9g30

RD403

12

Sinh thái BVMT NN

07SK

28/01/2010

9g30

RD403

13

Chủ nghĩa khoa học xã hội

07SP

28/01/2010

9g30

RD403

14

Sinh lý 1

07SP

28/01/2010

9g30

RD403

569

Lịch thi lại

Lịch thi lại HK2 năm học 2008-2009 (29-05-2009)

Lịch thi lại HK 1 năm học 2008-2009 (mới) (08-01-2009)