DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH08SP

STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH
1 08132003  Phạm Thị Lan Anh 08/08/1990
2 08132007  Nguyễn Kim Chuyên 19/03/1990
3 08132008  Nguyễn Thành Công 04/04/1990
4 08132010  Nguyễn Thị Ngọc Dung 25/12/1989
5 08132011  Trần Thị Dung 11/11/1990
6 08132012  Trương Mỹ Dung 20/10/1990
7 08132013  Võ Thanh Duy 13/10/1990
8 08132014  Nguyễn Thị Duyên 14/02/1990
9 08132015  Trần Đại Dương 26/11/1989
10 08132018  Nguyễn Văn Hai 12/12/1989
11 08132019  Vũ Thị Hai 01/12/1989
12 08132020  Trịnh Thị Thu 20/01/1990
13 08132021  Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/08/1990
14 08132022  Trần Thị Hậu 25/12/1990
15 08132023  Trần Thị Dạ Hiền 20/03/1990
16 08132025  Đặng Thị Hoa 22/03/1990
17 08132026  Lê Thị Cẩm Hòa 14/11/1990
18 08132029  Đặng Thị Hương 20/11/1990
19 08132032  Lâm Thị Ngọc Lan 31/01/1990
20 08132033  Lưu Thị Bích Liễu 12/03/1990
21 08132034  Lương Thị Thùy Linh 20/05/1990
22 08132035  Lê Văn Minh 15/07/1990
23 08132036  Nguyễn Công Minh 11/03/1990
24 08132037  Trần Thị Tuyết Minh 20/04/1990
25 08132038  Đàng Thị My 16/05/1989
26 08132040  Quảng Thị Mi Na 02/12/1990
27 08132041  Lê Thị Thảo Nguyên 21/12/1990
28 08132043  Võ Thị Nhi 05/03/1990
29 08132044  Phạm Thị Nhung 09/10/1990
30 08132046  Trần Thị Lan Phương 13/09/1990
31 08132050  Trần Việt Quốc 15/08/1989
32 08132051  Lê Thị Kim Quỳnh 27/09/1989
33 08132054  Nguyễn Thị Mỹ Thảo 01/02/1990
34 08132055  Hồ Quang Thái 15/09/1990
35 08132056  Vũ Thị Thái 20/05/1990
36 08132058  Nguyễn Minh Thắng 19/01/1990
37 08132060  Đoàn Thị Kim Thoa 20/04/1990
38 08132062  Nông Thị Thu Thủy 31/01/1990
39 08132065  Nguyễn Thị Mỹ Trinh 25/11/1990
40 08132066  Thông Thị Kiều Trinh 10/08/1988
41 08132067  Nguyễn Minh Trung 17/06/1990
42 08132071  Phạm Ngọc Tùng 20/10/1989
43 08132072  Lê Thị Kim Yến 11/11/1989

 

2311
28-10-2011

Danh sách Sinh viên

Danh sách SV lớp DH13SP (25-07-2014)

Danh sách sinh viên lớp DH12SP (10-11-2012)

Danh sách SV lớp DH11SP (27-03-2012)

Danh sách Sinh viên lớp DH11SK (06-12-2011)

Danh sách Sinh viên DH10SK (28-10-2011)

Danh sách Sinh viên DH10SP (28-10-2011)

Danh sách Sinh viên DH09SP (28-10-2011)

Danh sách Sinh viên DH09SK (28-10-2011)

Danh sách SV DH07SK (27-09-2008)

Danh sach SV lop DH07SP (26-03-2008)

Xem thêm ...