STT

MSSV

Họ tên

 

Ngày sinh

Nữ

1

13132092

Đàm Thị Thanh

An

20/11/1995

x

2

13132093

Lê Quốc

Anh

01/09/1995

 

3

13132095

Lê Tuấn

Anh

29/12/1995

 

4

13132097

Nguyễn Hoàng Tuấn

Anh

28/05/1995

 

5

13132103

Võ Thế

Anh

11/04/1995

 

6

13132105

Nguyễn Thị Ngọc

ánh

14/03/1995

x

7

13132002

Nguyễn Văn

Ba

26/12/1987

 

8

13132004

Nguyễn Xuân

25/04/1995

 

9

13132111

Văn Chí

Bình

20/09/1995

 

10

13132113

Trần Thị Mỹ

Ca

26/01/1995

x

11

13132006

Phạm Minh

Cảnh

01/01/1995

x

12

13132116

Lê Diễm

Chi

08/01/1995

x

13

13132117

Ngô Thị Cẩm

Chi

10/01/1995

x

14

13132118

Phan Thị Kim

Chi

11/10/1995

x

15

13132009

Nguyễn Thị Thu

Cúc

26/08/1995

x

16

13132122

Phan Hữu Mạnh

Cường

24/11/1995

 

17

13132123

Trần Hải

Dân

20/12/1995

 

18

13132124

Huỳnh Đạt

Du

01/02/1995

 

19

13132125

Kiều Nguyễn Viễn

Du

31/08/1995

 

20

13132126

Lê Thị Kim

Dung

17/01/1994

x

21

13132010

Võ Thị Thu

Dung

27/05/1994

x

22

13132138

Nguyễn Trương Quốc

Dũng

26/08/1995

 

23

13132139

Sơn Thành

Dũng

20/05/1993

 

24

13132465

Trần

Dũng

25/05/1995

 

25

13132140

Trần Tiến

Dũng

01/06/

 

26

13132128

Hàm Thị Mỹ

Duy

10/02/1995

x

27

13132132

Nguyễn Trần

Duy

24/01/1995

 

28

13132135

Tạ Thị Mỹ

Duyên

08/02/1995

x

29

13132145

Võ Thị Thùy

Dương

21/01/1995

x

30

13132149

Đinh Trọng

Đạt

22/04/1995

 

31

13132013

Lê Phạm

Đắc

24/10/1995

 

32

13132153

Rcom- Hải

Đăng

28/10/1994

 

33

13132156

Đào Văn

Đông

10/03/1994

 

34

13132157

Đinh Quang

Đức

13/04/1994

 

35

13132087

Nguy?n eớnh

H?u

05/03/1995

 

36

13132162

Đỗ Ngọc

19/02/1995

x

37

13132164

Lưu Thị Thu

15/06/1995

x

38

13132014

Nguyễn Thị

20/03/1995

x

39

13132165

Nguyễn Thị

22/09/1995

x

40

13132170

Nguyễn Thị Thu

06/02/1995

x

41

13132015

Phạm Duy

Hải

16/01/1995

x

42

13132016

Võ Văn Thanh

Hải

09/10/1995

x

43

13132174

Lê Thị Hồng

Hạnh

01/01/1995

x

44

13132175

Lê Thị Thúy

Hằng

13/04/1995

x

45

13132176

Nguyễn Thị

Hằng

01/06/1995

x

46

13132177

Nguyễn Thị Mỹ

Hằng

21/08/1995

x

47

13132178

Nguyễn Thúy

Hằng

14/01/1995

x

48

13132179

Trịnh Thị

Hằng

10/04/1995

x

49

13132180

Lê Ngọc

Hân

26/03/1995

x

50

13132181

Nguyễn Mậu Gian

Hi

11/02/

 

51

13132182

Nguyễn Thị Diệu

Hiền

06/05/1995

x

52

13132020

Cao Thị Mỹ

Hiệp

02/08/1995

x

53

13132183

Trần Bảo

Hiệp

10/02/1995

 

54

13132186

Phan Ngọc

Hòa

23/01/1993

 

55

13132088

Hồ Thị Minh

Hoàng

10/12/1993

x

56

13132023

Khương Trung

Hồng

19/06/1990

x

57

13132188

Nguyễn Thị Mỹ

Hồng

11/08/1994

x

58

13132190

Dương Thị

Hợi

10/10/1995

x

59

13132194

Bùi Thị

Huê

06/08/1995

x

60

13132195

Phạm Thị

Huệ

29/10/1995

x

61

13132201

Đỗ Viết

Hùng

10/02/1995

 

62

13132203

Phạm Ngọc

Hùng

15/10/1995

 

63

13132202

Phan Văn

Hùng

07/05/1995

 

64

13132196

Nguyễn Trần Tưởng

Huy

20/06/1994

 

65

13132197

Nguyễn Thanh

Huyền

23/03/1995

x

66

13132026

Nguyễn Thị Ngọc

Huyền

16/09/1995

 

67

13132199

Phạm Cao

Huyền

03/09/1995

x

68

13132211

Lê Đăng

Khôi

26/01/1994

 

69

13132214

Võ Văn

Kiệt

10/11/1995

 

70

13132215

Nguyễn Thị Xuân

Kim

09/12/1995

x

71

13132216

Võ Thị Ngọc

Lan

08/06/1995

x

72

13132217

Vũ Đình

Lãng

03/08/1995

 

73

13132219

Nguyễn Bá

Lâm

19/03/1995

 

74

13132222

Lê Thị Mỹ

Lệ

10/12/1995

x

75

13132225

Nguyễn Phạm Hồng

Liên

09/08/1995

x

76

13132226

Cao Thị Mỹ

Linh

15/08/1995

x

77

13132032

Nguyễn Mỹ

Linh

09/08/1995

 

78

13132033

Nguyễn Ngọc Thùy

Linh

15/04/1995

x

79

13132227

Nguyễn Quỳnh Phươn

Linh

25/07/1995

x

80

13132034

Nguyễn Thị Như

Linh

12/04/1995

 

81

13132229

Huỳnh Thị Thu

Loan

20/01/1995

x

82

13132233

Huỳnh Đại

Lộc

02/11/1995

 

83

13132235

Nguyễn Đức

Lộc

21/11/1995

 

84

13132039

Nguyễn Lê Bảo

Lộc

08/07/1995

 

85

13132091

Nguyễn Thị Thanh

Lợi

10/11/1995

x

86

13132242

Nguyễn Thị Hồng

Mai

04/10/1995

x

87

13132246

Đậu Thị

Minh

28/02/1995

x

88

13132247

Hoàng Công

Minh

02/01/1995

 

89

13132250

Nguyễn Thị

Minh

30/11/1992

x

90

13132257

Tạ Thị Thúy

Nga

25/08/1994

x

91

13132258

Bùi Thị Thúy

Ngân

01/01/1993

x

92

13132259

Lương Kim

Ngân

28/12/1995

x

93

13132261

Phan Thị Hồng

Ngân

14/12/1995

x

94

13132262

Trần Thị Ngọc

Ngân

20/11/1995

x

95

13132263

Võ Thị Mỹ

Nghiệp

01/12/1994

x

96

13132267

Lâm Thị Bảo

Ngọc

30/04/1995

x

97

13132269

Lê Bảo

Ngọc

13/06/1995

x

98

13132271

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

05/04/1995

x

99

13132272

Nguyễn Thị Kim

Ngọc

18/05/1995

x

100

13132276

Lê Thị

Nguyện

14/10/1995

x

101

13132277

Vũ Thị Mỹ

Nguyệt

29/11/1995

x

102

13132043

Nguyễn Trọng

Nhân

12/04/1995

 

103

13132280

Trần Thị Bảo

Nhi

14/05/1995

x

104

13132282

Vũ Thị Yến

Nhi

03/11/1995

x

105

13132283

Đỗ Hồng

Nhung

08/12/1995

x

106

13132290

Trương Thị Phương

Nữ

24/12/1995

x

107

13132295

Nguyễn Thị Hồng

Phiến

28/11/1995

x

108

13132297

Nguyễn Thế

Phong

30/07/1995

 

109

13132298

Cao Minh

Phu

17/03/1995

 

110

13132302

Ngô Văn

Phúc

01/05/1995

 

111

13132299

Nguyễn Đình

Phùng

16/12/1995

 

112

13132464

Hồ Thị

Phương

/  /

 

113

13132307

Nguyễn Thanh

Phương

25/03/1995

 

114

13132308

Nguyễn Thị

Phương

10/11/1994

x

115

13132047

Phạm Thị

Phương

14/10/1995

 

116

13132310

Hoàng Thị Ngọc

Phượng

01/05/1994

x

117

13132312

Nguyễn Thúy

Phượng

01/06/1995

x

118

13132314

Trần Bích

Phượng

08/01/1995

x

119

13132315

Nguyễn Văn

Quân

13/07/1992

 

120

13132317

Nguyễn Thị Lệ

Quỳnh

15/05/1995

x

121

13132320

Lê Thị My

Sa

28/08/1995

x

122

13132322

Mai Ka

Sa

18/10/1993

 

123

13132324

Nguyễn Thị

Sen

07/02/1995

x

124

13132325

Lê Ngọc

Sơn

23/10/1995

 

125

13132327

Cao Phước

Tài

30/05/1995

 

126

13132329

Nguyễn Hửu

Tài

08/04/1995

 

127

13132330

Phan Đức

Tài

24/02/1995

 

128

13132333

Nguyễn Huỳnh Nhật

Tân

20/02/1995

 

129

13132059

Lê Hoàng

Thạch

13/10/1995

 

130

13132336

Nguyễn Thị

Thanh

28/04/1994

x

131

13132338

Nguyễn Minh

Thành

26/12/1995

 

132

13132052

Nguyễn Văn

Thành

07/11/1995

x

133

13132054

Vũ Xuân

Thành

26/12/1995

x

134

13132340

Nguyễn Thị Ngọc

Thảo

12/08/1995

x

135

13132056

Phạm Thị

Thảo

23/02/1995

x

136

13132345

Phạm Văn

Thắng

10/06/1995

 

137

13132060

Nguyễn Quang

Thịnh

28/05/1995

 

138

13132352

Trương Lê

Thọ

09/07/1995

 

139

13132350

Đoàn Thị Kim

Thoa

02/10/1995

x

140

13132355

Huỳnh Ngọc

Thuận

01/11/1995

 

141

13132063

Huỳnh Thị Châu

Thủy

19/07/1994

 

142

13132359

Lương Thị

Thúy

06/12/1994

x

143

13132360

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

25/07/1994

x

144

13132361

Trần Thị Diễm

Thúy

21/07/1995

x

145

13132366

Phan Thị Anh

Thư

23/12/1995

x

146

13132369

Hoàng Thị Hoài

Thương

22/08/1995

x

147

13132065

Nguyễn Thị Hồng

Tính

26/05/1995

 

148

13132379

Đặng Văn

Toại

27/09/1994

 

149

13132378

Phạm Đức

Toàn

26/05/1994

 

150

13132380

Ngô Toàn

Tới

04/10/1995

 

151

13132381

Hoàng Thị Thu

Trang

10/10/1994

x

152

13132389

Nguyễn Thị Thu

Trang

09/02/1995

x

153

13132390

Nguyễn Thị Thùy

Trang

04/07/1995

x

154

13132392

Phạm Thùy

Trang

08/12/1995

x

155

13132462

Trần Ngọc

Trâm

/  /

 

156

13132396

Phan Nguyễn Bảo

Trân

01/02/1995

x

157

13132397

Hồ Thị Nguyên

Trinh

02/08/1995

x

158

13132401

Phạm Thị

Trinh

04/04/1995

x

159

13132402

Phạm Thị Thu

Trinh

08/02/1995

x

160

13132069

Trần Thị Tuyết

Trinh

06/02/1995

x

161

13132070

Nguyễn Công

Trình

04/10/1995

x

162

13132071

Đặng Hữu

Trọng

23/03/1995

 

163

13132406

Bùi Thị Ngọc

Trúc

20/12/1995

x

164

13132409

Nguyễn Thị Thanh

Trúc

04/08/1995

x

165

13132410

Trần Thị Thanh

Trúc

26/08/1995

x

166

13132073

Mai Quang

Trung

03/02/1995

 

167

13132412

Trương Văn

Trường

27/02/1992

 

168

13132427

Hoàng Văn

Tùng

21/12/1993

 

169

13132420

Hồ Thị Ngọc

Tuyền

11/04/1995

x

170

13132421

Nguyễn Thị Minh

Tuyền

20/11/1995

x

171

13132075

Nguyễn Thị Thanh

Tuyền

12/02/1995

x

172

13132422

Trần Thị Thanh

Tuyền

20/07/1994

x

173

13132424

Triệu Minh

Tuyến

01/04/1994

 

174

13132089

Kim Thị Bạch

Tuyết

10/12/1993

x

175

13132426

Tạ ánh

Tuyết

22/12/1995

x

176

13132090

Thanh Thị Ánh

Tuyết

10/12/1993

x

177

13132076

Hồ Ngọc

Tưởng

18/12/1995

 

178

13132434

Nguyễn Thị Hồng

Uyên

20/01/1995

x

179

13132435

Trần Đình Kiến Nhã

Uyên

04/04/1994

x

180

13132440

Hồ Thị Ngọc

Vân

15/10/1995

x

181

13132079

Lê Thị Hồng

Vân

18/02/1995

 

182

13132080

Mai Thị Hồng

Vân

20/12/1994

x

183

13132441

Nguyễn Thị Thùy

Vân

30/11/1994

x

184

13132442

Trần Nữ Hồng

Vân

08/08/1995

x

185

13132444

Nguyễn Trọng Thanh

Vi

15/06/1995

x

186

13132081

Trần Thị Yến

Vi

29/05/1995

 

187

13132082

Nguyễn Sinh

Việt

20/08/1995

 

188

13132446

Lê Quang

Vinh

17/04/1994

 

189

13132447

Nguyễn Khắc

Vinh

04/02/1995

 

190

13132448

Nguyễn Thiết

Vinh

09/10/1994

 

191

13132449

Vũ Xuân

Vinh

31/07/1995

 

192

13132453

Nguyễn Thị

Xuân

12/03/1995

x

193

13132454

Nguyễn Thị Diễm

Xương

12/11/1995

x

194

13132459

Lê Thị Kim

Yến

24/09/1995

x

2309

Danh sách Sinh viên

Danh sách sinh viên lớp DH12SP (10-11-2012)

Danh sách SV lớp DH11SP (27-03-2012)

Danh sách Sinh viên lớp DH11SK (06-12-2011)

Danh sách Sinh viên DH10SK (28-10-2011)

Danh sách Sinh viên DH10SP (28-10-2011)

Danh sách Sinh viên DH09SP (28-10-2011)

Danh sách Sinh viên DH09SK (28-10-2011)

Danh sách SV DH07SK (27-09-2008)

DANH SÁCH SV LỚP DH08SP (27-09-2008)

Danh sach SV lop DH07SP (26-03-2008)

Xem thêm ...