ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 BM. SƯ PHẠM KỸ THUẬT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 04  năm 2008

 

THÔNG BÁO

CÁC NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

NĂM HỌC 2007 – 2008

 

* Nội dung ôn thi: gồm 4 nội dung sau:

I.             Các đặc trưng cơ bản của quan điểm dạy học lấy người học làm trung tâm.

II.          Các định hướng (Dimensions) trong quá trình dạy học tích cực.

III.       Các đặc điểm của những phương pháp dạy học:

a.       Phương pháp diễn giảng

b.      Phương pháp dạy học tình huống

c.      Phương pháp dạy học đàm thoại gợi mở

IV.        Những ví dụ minh họa cho việc sử dụng các nội dung I, II và III nêu trên trong giảng dạy môn Công nghệ 10.

* Cấu trúc đề thi: gồm 2 câu, mỗi câu 5 điểm:

Câu 1: Lý thuyết (trong các nội dung I, II và III

Câu 2: Ứng dụng (nội dung IV).

Thời gian làm bài: 180 phút

* Yêu cầu về bài làm:

Câu 1: Viết đầy đủ, ngắn gọn, súc tích các nội dung cần có

Câu 2: Nêu ứng dụng phải đúng, rõ nét, minh họa được lý thuyết một cách đặc trưng, sâu sắc nhất.

* Ngày thi dự kiến: Thứ 6, ngày 20 tháng 6 năm 2008

 

Trưởng Bộ môn SPKT

 

12689
29-04-2008

BẢN TIN

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH17SP (12-10-2020)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Xem thêm ...