DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH05SP

 

STT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

1

05142114

ĐÀO THỊ PHƯƠNG ANH

30/10/1985

2

05132126

NGUYỄN THỊ TRANG ANH

05/02/1986

3

05132001

PHẠM THỊ THUÝ ANH

14/04/1985

4

05132129

NGUYỄN NGỌC BẢO

20/02/1986

5

05132021

TRẦN HỮU BÁU

14/10/1987

6

05132002

LÝ BẢO CHÂU

02/01/1986

7

05132030

TRẦN THỊ CHÍN

04/05/1986

8

05132131

PHẠM HỒNG CÔNG

07/02/1981

9

05132034

HUỲNH PHƯỚC DĨNH

09/11/1987

10

05132004

ĐỖ THỊ NGỌC DUNG

12/12/1986

11

05132031

TRẦN QUỐC DŨNG

12/02/1986

12

05132134

BÙI THỊ DUYÊN

10/10/1986

13

05132114

ĐOÀN THỊ BÍCH DUYÊN

15/12/1986

14

05132005

NGUYỄN THỊ DUYÊN

24/10/1985

15

05132035

TRỊNH THỊ ĐÀO

10/04/1987

16

05132036

TRỊNH THỊ ĐÀO

05/02/1984

17

05132037

TRẦN NGỌC ĐỆ

17/09/1986

18

05132006

NGUYỄN THỊ HẢI HÀ

04/10/1985

19

05132007

KHƯU MINH HẢI

14/04/1982

20

05132040

PHAN THỊ HẰNG

19/06/1987

21

05132137

NGUYỄN NGỌC HÂN

02/06/1986

22

05132044

CAO PHI HỔ

08/04/1986

23

05132141

TẠ THỊ HUẾ

27/03/1985

24

05132048

LÊ THANH HÙNG

12/03/1987

25

05132008

LẠI QUỐC HỮU

11/06/1986

26

05132117

LÊ HOÀNG KIM

05/08/1987

27

05132059

MAI THANH LIÊM

27/10/1985

28

05132009

NGUYỄN VĂN LUYỆN

15/11/1984

29

05132062

TƯỞNG THỊ HỒNG LUYỆN

20/02/1986

30

05132146

ĐOÀN THỊ TRÀ MI

03/05/1987

31

05132010

LÊ THỊ TRÀ MY

18/02/1986

32

05132065

NGUYỄN LÊ THÀNH NAM

21/09/1987

33

05132148

NGUYỄN THỊ NAM

19/06/1987

34

05132068

NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN

16/09/1987

35

05132150

HỒ VĂN CÔNG NHÂN

15/11/1986

36

05132119

LÊ VĂN NHÂN

20/02/1987

37

05132123

LIÊU SƠN NHÌ

10/10/1985

38

05132151

TRỊNH TỐ NHIÊN

16/06/1985

39

05132069

TRẦN LỆ NHU

12/04/1986

40

05132070

TRẦN THỊ BÍCH NHUNG

11/09/1986

41

05132072

NGUYỄN THỊ QUỲNH OANH

01/04/1987

42

05132011

NGUYỄN THỊ HỮU PHÚC

29/06/1984

43

05132074

BÙI THỊ PHỤNG

03/08/1985

44

05132073

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

25/08/1987

45

05132012

NGUYỄN THỊ QUYÊN

22/10/1985

46

05132077

HỒ XUÂN QUYẾT

20/10/1984

47

05132079

HỒNG BẢO SÁCH

19/02/1985

48

05132014

LÊ BÁ THÁI

02/04/1987

49

05132088

ĐỖ THỊ THANH

04/02/1987

50

05132015

ĐỖ THỊ NGỌC THANH

05/02/1986

51

05132081

CHÂU THỊ PHƯƠNG THẢO

09/05/1986

52

05132084

PHẠM THỊ HỒNG THẮM

14/02/1987

53

05132159

LÊ THỊ HỒNG THI

10/06/1986

54

05132016

LÊ THỊ MỸ THỊNH

29/04/1985

55

05132017

ĐOÀN NGỌC THUẬN

11/07/1987

56

05132092

NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

26/09/1986

57

05132121

VÕ THỊ ANH THƯ

02/04/1986

58

05132022

NGUYỄN VĂN THƯỢNG

20/07/1986

59

05132094

HẠ THỊ HẠNH TIÊN

01/07/1987

60

05132098

LÊ THỊ HƯƠNG TRANG

27/04/1986

61

05132097

NGUYỄN THỊ THANH TRÂM

06/07/1987

62

05132162

LÊ THỊ MINH TRÚC

10/11/1986

63

05132018

TRẦN ĐỨC QUỐC TRUNG

15/01/1987

64

05132096

LƯU QUANG TRƯỞNG

02/08/1987

65

05132164

PHẠM NGỌC TUYỀN

05/05/1986

66

05132105

NGUYỄN THỊ VÂN

25/09/1985

67

05132169

NGUYỄN THỊ THUÝ VÂN

10/12/1985

68

05132106

PHAN THỊ THUÝ VÂN

30/08/1986

69

05132107

NGUYỄN QUỐC VINH

28/08/1987

70

05132019

PHẠM ĐÌNH VŨ

19/04/1984

71

05132110

CAO THỊ HỒNG XUÂN

16/08/1985

72

05132172

LÊ THỊ BẠCH YẾN

27/03/1987

2306
28-10-2011

Danh sách Sinh viên

Danh sách SV lớp DH13SP (25-07-2014)

Danh sách sinh viên lớp DH12SP (10-11-2012)

Danh sách SV lớp DH11SP (27-03-2012)

Danh sách Sinh viên lớp DH11SK (06-12-2011)

Danh sách Sinh viên DH10SK (28-10-2011)

Danh sách Sinh viên DH10SP (28-10-2011)

Danh sách Sinh viên DH09SP (28-10-2011)

Danh sách Sinh viên DH09SK (28-10-2011)

Danh sách SV DH07SK (27-09-2008)

DANH SÁCH SV LỚP DH08SP (27-09-2008)

Xem thêm ...