CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH SPKTCNN

 
Nam
HK
Mã MH
Tên Môn Hoc
ĐVHT
LT
TH
1
 
 
 
 
 
 
 
 
I
 
 
 
 
 
 
 
 
02506
Giáo dục thể chất-K
3
1
2
13609
Anh  van 1-K
5
5
 
02302
Hóa đại cương B 1
4
4
 
02402
Sinh đại cương A 1
3
3
 
15301
Tâm lý học đại cương SP
3
3
 
02108
Toán cao cấp A 1
4
4
 
02203
Vật lý đại cương A 1
4
4
 
02406
Thí nghiệm Sinh 1
1
 
1
TC
27
24
3
 
Nam
HK
Mã MH
Tên Môn Hoc
ĐVHT
LT
TH
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14101
Nhập môn Tin học A
5
3
2
13610
Anh văn 2-K
5
5
 
02507
Giáo dục thể chất 2-K
2
1
1
02109
Toán cao cấp A 2
5
5
 
00201
Quân sự 1
3
3
 
00202
Quân sự 2
3
 
3
02304
Thí nghiệm Hoá 1
1
 
1
07110
Hình học hoạ hình
3
3
 
07112
Dung sai
2
1
1
00109
Triết học Mác Lênin
5
5
 
15302
Giáo dục học đại cương
3
3
 
15326
Chuyên đề ngoại khóa
5 tiết
 
 
TC
37
29
8
 
Nam
HK
Mã MH
Tên Môn Hoc
ĐVHT
LT
TH
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00102
Kinh tế chính trị
5
5
 
02305
Thí nghiệm Hoá hữu cơ
1
 
1
07114
Vẽ kỹ thuật cơ bản
3
1
2
05602
Cơ học lý thuyết
3
3
 
15305
Lý luận giáo dục
2
2
 
15303
Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm
2
2
 
02204
Vật lý đại cương A 2
3
3
 
02303
Hoá đại cương B 2
4
4
 
15106
Tiếng Việt thực hành
2
2
 
02110
Toán cao cấp A3
5
5
 
TC
30
27
3
 
Nam
HK
Mã MH
Tên Môn Hoc
ĐVHT
LT
TH
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02608
Logic
2
2
 
15307
Phương pháp nghiên cứu khoa học G.Dục
2
2
 
07136
Sức bền vật liệu I M
2
2
 
02111
Toán cao cấp A4
3
3
 
00101
Chủ nghĩa xã hội khoa học
4
4
 
04103
Sinh lý thực vật
3
3
 
03106
Sinh lý động vật
5
4
1
02405
Thí nghiệm sinh động
1
 
1
02404
Thí nghiệm sinh thực
1
 
1
02117
Xác suất thồng kê A
4
4
 
15321
Niên luận
2
 
2
15326
Chuyên đề ngoại khóa
5 tiết
 
 
TC
29
24
5
 
Nam
HK
Mã MH
Tên Môn Hoc
ĐVHT
LT
TH
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04306
Nông học đại cương
3
3
 
15105
Sinh thái &ø bảo vệ môi trường nông nghiệp
3
3
 
00104
Lịch sử Đảng CSVN
4
4
 
15304
Lý luận dạy học
3
3
 
15311
Tâm lý học XH và giao tiếp SP
2
2
 
03401
Thú y cơ bản
5
4
1
07118
Sức bền vật liệu II
2
2
 
07131
Kim loại và nhiệt luyện
2
2
 
15306
Xác suất thống kê trong giáo dục
4
1
3
15901
Thực tập sư phạm 1
3
 
3
TC
31
24
7
 
Nam
HK
Mã MH
Tên Môn Hoc
ĐVHT
LT
TH
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15322
Phương pháp giảng dạy KTCN
5
3
2
00107
Tư tưởng Hồ Chí Minh
3
3
 
07401
Kỹ thuật điện
3
2
1
06109
Thuỷ sản đại cương
3
3
 
15327
Công nghệ dạy học
3
2
1
15323
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1
2
1
1
15325
Anh văn chuyên ngành SPKT Công Nông
4
4
 
07327
Động cơ đốt trong
3
2
1
07129
Điện – điện tử
3
2
1
15326
Chuyên đề ngoại khóa
5 tiết
 
 
TC
29
22
7
 
Nam
HK
Mã MH
Tên Môn Hoc
ĐVHT
LT
TH
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15202
Lâm nghiệp đại cương
2
1
1
03604
Dinh dưỡng động vật
4
3
1
07106
Công nghệ kim lọai
3
3
 
07119
Thực tập gia công cơ khí 1
2
 
2
15312
PP đánh giá trong GD
2
2
 
15308
PPGD kỹ thuật nông nghiệp
3
2
1
08454
Quản trị doanh nghiệp
3
3
 
15324
Giáo dục hướng nghiệp
4
3
1
15301
Quản lý HCNN & GDĐT
2
2
 
15320
Thiết kế và phát triển CT dạy học
5
5
 
TC
30
24
6
 
Nam
HK
Mã MH
Tên Môn Hoc
ĐVHT
LT
TH
4
 
 
 
 
 
 
 
 
II
 
 
 
 
 
 
 
 
15903
Luận văn tốt nghiệp
10
 
10
15905
Tiểu luận tốt nghiệp
5
 
5
15904
Thi tốt nghiệp
5
5
 
00113
Chính trị tổng hợp 1
4
4
 
00114
Chính trị tổng hợp 2
4
4
 
00115
Chính trị tổng hợp 3
4
4
 
15902
Thực tập SP 2
7
 
7
15326
Chuyên đề ngoại khóa
5 tiết
 
 
TC
21
4
17
 

2312
25-09-2008

chương trình khung

Chương trình khung học chế tín chỉ ngành SPKTCNN (25-09-2008)

Chương trình khung học chế tín chỉ ngành SPKTNN (25-09-2008)

Chương trình khung KTNN (niên chế) (29-02-2008)