STT

MSSV

HỌ TÊN

NGÀY SINH

1

12132134

Lê Thị Quỳnh

Anh

31/01/1994

2

12132006

Đồng Văn

Bảo

07/08/1994

3

12132043

Đặng Ngọc

Biển

06/05/1994

4

12132101

Nguyễn Xuân

Chiến

16/02/1994

5

12132111

Lương Thanh

Cừu

19/01/1994

6

12132008

Nguyễn Lâm

Đô

07/09/1994

7

12132011

Bùi Thị Ngọc

Hân

03/09/1994

8

12132141

Nguyễn Thị Mỹ

Hạnh

06/11/1993

9

12132100

Vũ Anh

Hào

18/06/1992

10

12132012

Trần Đình

Hiếu

01/10/1994

11

12132074

Nguyễn Thị Hồng

Hòa

26/04/1994

12

12132073

Lê Mỹ

Huấn

27/02/1994

13

12132044

Hoàng Thị

Hường

11/03/1993

14

12132179

Hồ Thị Thanh

Huyền

25/10/1994

15

12132108

Trần Nguyễn Thu

Huyền

01/03/1994

16

12132016

Trịnh Thị

Lan

07/07/1994

17

12132132

Đậu Văn

Linh

02/10/1994

18

12132002

Hoàng Phi

Long

02/08/1994

19

12132035

Nguyễn Thị Kiều

Ly

09/09/1994

20

12132094

Trịnh Lê

Nam

12/11/1994

21

12132078

Đỗ Thị Thanh

Ngân

22/12/1994

22

12132092

Đoàn Hiếu

Nghĩa

10/01/1994

23

12132088

Lã Minh

Ngọc

12/09/1994

24

12132126

Lê Thị Kim

Ngọc

13/07/1994

25

12132149

Trần Thị Vương

Ngọc

10/09/1993

26

12132093

Nguyễn Văn

Ngon

22/12/1994

27

12132019

Đặng Phán

Nguyên

22/10/1994

28

12132095

Nguyễn Thành

Nhất

23/11/1994

29

12132067

Nguyễn Thị Kim

Nhung

27/07/1994

30

12132097

Trần Thị Huỳnh

Như

20/03/1994

31

12132152

Nguyễn Trà Thái Ngọc

Nhưng

09/02/1994

32

12132181

Nguyễn Thị

Oanh

01/08/1994

33

12132128

Nguyễn Tiến

Phát

10/06/1994

34

12132089

Nguyễn Thành

Phước

12/04/1994

35

12132023

Nguyễn Thị Bích

Phương

10/03/1993

36

12132127

Phạm Thị Út

Quyền

17/08/1994

37

12132077

Nguyễn Thị Như

Quỳnh

12/04/1994

38

12132175

Lê Thị

Ra

12/04/1993

39

12132117

Vũ Thị

Sâm

01/08/1991

40

12132049

Lê Thị Lệ

Sương

17/01/1994

41

12132062

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

23/02/1994

42

12132131

Trần Thị Kim

Thanh

26/06/1994

43

12132155

Nguyễn Văn

Thành

09/12/1994

44

12132003

Hùynh Thị Như

Thiên

30/08/1994

45

12132027

Đinh Văn

Thịnh

02/04/1993

46

12132068

Phạm Thị Anh

Thư

05/09/1994

47

12132113

Vũ Thị Anh

Thư

27/12/1991

48

12132053

Trần Thị

Thuận

04/04/1994

49

12132029

Nguyễn Thị Thanh

Thủy

21/8/1993

50

12132004

Nguyễn Thị Thành

Thụy

05/11/1994

51

12132158

Bùi Minh

Tiến

02/03/1994

52

12132116

Hùynh Minh

Toàn

06/06/1994

53

12132171

Dương Hoàng Thanh

Trúc

19/11/1994

54

12132165

Nguyễn Thanh

19/04/1994

55

12132075

Phạm Anh

Tuấn

05/01/1994

56

12132071

Nguyễn Ngọc

Tuệ

15/02/1993

57

12132167

Đoàn Hồng

Tường

30/04/1994

58

12132072

Trần Kim

Tuyến

12/04/1992

59

12132139

Nguyễn Khánh

Tuyền

30/01/1994

60

12132168

Dương Văn

Ước

20/10/1994

61

12132031

Phan Công

Vịnh

06/10/1994

62

12132005

Trần Mai

Xuân

10/01/1994

63

12132169

Nguyễn Thị Ngọc

Yến

05/12/1994

2327

Danh sách Sinh viên

Danh sách SV lớp DH13SP (25-07-2014)

Danh sách SV lớp DH11SP (27-03-2012)

Danh sách Sinh viên lớp DH11SK (06-12-2011)

Danh sách Sinh viên DH10SK (28-10-2011)

Danh sách Sinh viên DH10SP (28-10-2011)

Danh sách Sinh viên DH09SP (28-10-2011)

Danh sách Sinh viên DH09SK (28-10-2011)

Danh sách SV DH07SK (27-09-2008)

DANH SÁCH SV LỚP DH08SP (27-09-2008)

Danh sach SV lop DH07SP (26-03-2008)

Xem thêm ...