MỘT SỐ HÌNH  ẢNH THỰC TẬP MÔN HỌC TẠI ĐỒNG NAI, ĐÀ LẠT
LỚP DH06SK VÀ DH07SP
 
     
     
     
 

 

2217

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Một số hình ảnh lễ nhận bằng tốt nghiệp lớp DH05SP (23-11-2009)

Một số hình ảnh liên hoan kịch nói mừng ngày 20-11 (19-11-2009)

Chuyến viếng thăm của Đoàn University of California Hoa Kỷ 2009 (22-01-2009)

Một số hình ảnh cuộc thi NVSP lần 4 (06-11-2008)

Hình đi thăm trại trẻ Tam Bình (27-09-2008)

Một số hình ảnh hội thi Văn hóa 3 miền (22-08-2008)

Một số hình ảnh báo cáo tốt nghiệp SV khóa 30 (22-08-2008)

Một số hình hảnh thực tập môn học tại Vũng Tàu (DH06SP) (22-08-2008)

GS và SV của University of California thăm BM SPKT 2008 (14-04-2008)

Một số hình ảnh chuyến đi "Về nguồn 2008" (12-04-2008)

Xem thêm ...