MỘT SỐ HÌNH ẢNH

THỰC TẾ MÔN HỌC TẠI VŨNG TÀU (LỚP DHO6SP)

 

 

 

     

 

2186
22-08-2008

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Một số hình ảnh lễ nhận bằng tốt nghiệp lớp DH05SP (23-11-2009)

Một số hình ảnh liên hoan kịch nói mừng ngày 20-11 (19-11-2009)

Một số hình ảnh thực tập môn học tại Đồng Nai và Đà Lạt - DH06SK, DH07SP (04-11-2009)

Chuyến viếng thăm của Đoàn University of California Hoa Kỷ 2009 (22-01-2009)

Một số hình ảnh cuộc thi NVSP lần 4 (06-11-2008)

Hình đi thăm trại trẻ Tam Bình (27-09-2008)

Một số hình ảnh hội thi Văn hóa 3 miền (22-08-2008)

Một số hình ảnh báo cáo tốt nghiệp SV khóa 30 (22-08-2008)

GS và SV của University of California thăm BM SPKT 2008 (14-04-2008)

Một số hình ảnh chuyến đi "Về nguồn 2008" (12-04-2008)

Xem thêm ...