ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                              TP.HỒ CHÍ MINH

    BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

                             ---------***---------

                              Số 09/TB.TV.2008

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Bầu chọn Đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng

 

      Thực hiện chỉ đạo của Đảng Ủy trường Đại học Nông Lâm TP.HCM về việc giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng năm 2008, Ban Thường Vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa, bộ môn và các chi đoàn tiến hành bình chọn Đoàn viên ưu tú trên cơ sở kết quả phân loại Đoàn viên năm 2007 theo đúng quy trình theo hướng dẫn số 06 - HD/TCTU – TĐTPHCM của Ban Tổ chức Thành Ủy (đã gửi về các đơn vị theo đường công văn. Nếu đơn vị chưa nhận được xin vui lòng kiểm tra E-mail hoặc liên hệ văn phòng Đoàn trường).

 

      Hồ sơ gồm có:

      - Danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng có ý kiến của Chi bộ.

      - Biên bản bình chọn Đoàn viên ưu tú của chi đoàn.

      - Bài cảm nhận về Đảng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đoàn viên ưu tú, có nhận xét và đánh giá kết quả của Đoàn khoa, bộ môn. Bài viết cần thể hiện rõ nhận thức, suy nghĩ, tình cảm, trách nhiệm của đoàn viên đối với Đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

      - Sơ lược quá trình phấn đấu của Đoàn viên ưu tú.

 

*Hồ sơ gửi về Văn phòng Đoàn trường chậm nhất là 15g00 ngày 30/03/2008.

Trễ thời hạn trên, các Đoàn khoa, bộ môn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Đảng ủy về công tác phát triển Đảng của đơn vị mình.

                                                                                                 TM BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                                            P. BÍ THƯ

 

 

 

                                                                                                                       Phạm Hồng Sơn

2323

ĐOÀN TNCS

Đăng kí tham gia gác thi ĐH 2009 (29-04-2009)

Đăng kí tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2009 (29-04-2009)

Kế hoạch về nguồn 2008 (27-03-2008)

KH Tổ chức Ngày hội Bí thư chi đoàn khu vực trường học lần 2 (27-03-2008)

Thông báo cấp lại sổ Đoàn mới (27-03-2008)