QUY CHẾ SINH VIÊN
  ************************************************

ĐIỀU 1: Quyền lợi của sinh viên

a. Được nhận vào học đúng ngành nghề đã đăng ký và trúng tuyển.

b. Nếu trường có chỉ tiêu tuyển sinh đi học nước ngoài theo các Hiệp định Nhà nước, sinh viên có nguyện vọng và có đủ các điều kiện quy định, được quyền đăng ký vào diện dự tuyển đi học nước ngoài theo quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài của Bộ GD & ĐT.

c.Được sử dụng thư viện, các trang thiết bị, và các phương tiện phục vụ học tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ theo quy định của trường.

d.  Sinh viên được khuyến khích học theo chương trình cá nhân, học vượt, học cùng một lúc ở nhiều ngành, nhiều trường theo quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp của các bậc học quy định và được tham gia nghiên cứu khoa học, thi học sinh, sinh viên giỏi.

e.     Trong thời gian học tập sinh viên hệ chính quy được hưởng quyền lợi vật chất và tinh thần theo chế độ chính sách hiện hành của nhà nước và được nhận các loại học bổng khuyến khích tài năng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ cho trường.

f.   Sinh viên được nhà trường phổ biến nội quy, quy chế về học tập, thực tập, về chế độ, chính sách của nhà nước có liên quan đến sinh viên; được đóng góp ý kiến với Hiệu trưởng về mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến cá nhân và tập thể sinh viên như hoc tập, môi trường đào tạo, ăn ở, sinh hoạt và các mặt trong đời sống tinh thần.

g.  Sinh viên được chăm lo, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ hiện hành củanhà nước.

h.  SV được quyền cử đại diện vào các hội đồng trường, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng xét học bổng và các hội đồng khác của trường có liên quan đến sinh viên. SV được khuyến khích và tạo điều kiện hoạt động trong các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, tham gia các tổ chức tự quản của sinh viên, các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài trường, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của trường.

i.   SV được nhà trường giúp đỡ để tìm việc khi ra trường (giới thiệu nhu cầu xã hội, cơ sở cần tuyển lao động; cấp giấy giới thiệu, hồ sơ để sinh viên tự tìm việc làm). SV đạt loại khá giỏi mà trong quá trình học tập ở trường không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên được nhà trường ưu tiên trong giới thiệu tìm việc làm.

j.      Khi tốt ngiệp đạt loại giỏi, nếu có nguyện vọng, SV được nhà trường xem xét học chuyển tiếp ở các cấp, bậc học cao hơn theo quy chế tuyển sinh hiện hành của các cấp, bậc học.

k.    SV hằng năm được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.

l.   SV được quyền xin thôi học hoặc nghỉ học có thời hạn vì lý do cá nhân ( hoàn cảnh gia đình khó khăn, sức khoẻ, đi hoc tự túc ở nước ngoài…) Trong các trường hợp này SV phải tự làm đơn trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

m. Kết thúc khoá học, sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được nhà trường cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Bộ GD &ĐT.

n.  SV từ 3 đến 6 tháng sau khi tốt nghiệp có nơi làm việc được nhà trường cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết (bằng tốt nghiệp, hồ sơ sinh viên, giấy giới thiệu tìm việc làm và giới thiệu về nơi cư trú chính thức…) Khi SV tìm được việc mà nơi tiếp nhận yêu cầunhà trườnglàm thủ tục và cung cấp bổ sung các hồ sơ thì nhà trường đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đó.

o.    Tuỳ theo khả năng thực tế của nhà trường, nếu đủ các điều kiện quy định, SV được xem xét tiếp nhận vào ký túc xá.

 

ĐIỀU 2: Nghĩa vụ của sinh viên

a.Trong học tập, rèn luyện SV phải:

- Nộp đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết theo quy định trong giấy triệu tập khi đến trường.

-    Có mặt trong thời hạn quy định ghi trong giấy triệu tập đến trường.

-    Thực hiện đầy đủ các quy định về việc khám sức khoẻ khi mới vào trường và khám sức khoẻ định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của Thông tư Liên Bộ Y tế - Bộ GD & ĐT.

-    Thực hiện đầy đủ quy chế cấp vàsử dụng thẻ học sinh, sinh viên, thẻ ký túc xá, thẻ thư viện theo quy định của trường.

-    Chấp hành quy chế và nội quy về học tập, thực tập. Không được tự ý nghỉ học, nghỉ thực tập, khi chưa được phép của nhà trường. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong học tập, thi cử: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; thi thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ ngươì khác thi, thực tập, trực hộ, hoặc nhờ làm hộ bài tập lớn, đồ án, luận văn tốt nghiệp.

-    Lễ phép với thầy cô giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ trong trường.

-    Nghiêm chỉnh chấp hành luật nghĩa vụ quân sự, nhất là khi có lệnh điều động tham dự huấn luyện sĩ quan dự bị trong quá trình học tập ở trường hoặc phục vụ trong các lực lượng vũ trang sau khi tốt nghiệp.

-    Giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường. Nếu làm mất mát, hư hỏng phải bồi thường thiệt hại.

-    Đóng học phí đầy đủ trong thời hạn quy định của nhà trường. Hoàn trả vay vốn quỹ tín dụng đào tạo đúng thời hạn quy định.

-    Tham gia lao động công ích theo quy định hiện hành và khi nhà trường có yêu cầu.

b.     Trong sinh hoạt và tham gia các hoạt động xã hội:

-        SV nội trú phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy ký túc xá, thực hiện đầy đủ những cam kết được ghi trong hợp đồng với bộ phận quản lý ký túc xá. Đóng lệ phí ký túc xá đầy đủ và đúng hạn.

-        Nghiêm cấm SV say rượu, đánh bạc dưới mọi hình thức, sử dụng, buôn bán, tàng trữ các chất ma túy, tàng trữ lưu hành văn hóa phẩm đồi truỵ, tham gia các hoạt động mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm đạo đức khác.

-        Nghiêm cấm sinh viên tàng trữ vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, các loại hóa chất độc hại và hàng lậu.

-        SV không được tự ý thành lập hoặc tham gia hoạt động trong các hội, các tổ chức chính trị và cả các hoạt động mang tính chính trị khác khi chưa được phép của Hiệu trưởng và các cơ quan cóthẩm quyền theo luật định.

-    SV không được làm điều gì ảnh hưởng tới an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong trường, ngoài xã hội, trong ký túc xá. Thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh.

 

ĐIỀU 3: Nội dung và hình thức khen thưởng

-SV, tập thể sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện được khen thưởng. Việc khen thưởng được tiến hành thường xuyên và định kỳ.

-    Việc khen thưởng thường xuyên được tiến hành đối với cá nhân và tập thể SV có thành tích trong từng mặt cần biểu dương khuyến khích kịp thời như đạt giải trong các kỳ thi SV giỏi, thi tay nghề, thi thợ giỏi, có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị, đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn, Hội Sinh viên, trong hoạt động thanh niên xung kích giữ gìn an ninh, trật tự, các hoạt động trong lớp, khoa, trong ký túc xá, trong các hoạt động xã hội từ thiện, văn thể, có hành vi đẹp được xã hội,công luận nêu gương: cứu người bị nạn, dũng cảm bắt kẻ gian, cứu tài sản của nhà nước hoặc công dân, chống tiêu cực, tham nhũng…

 

ĐIỀU 4: Nội dung và hình thức kỷ luật

Những sinh viên mắc khuyết điểm, tuỳ theo mức độ, tác hại của hành vi vi phạm và thái độ nhận khuyết điểm, phải chịu các hình thức kỷ kuật sau:

-Khiển trách: Áp dụng với những sinh viên có khuyết điểm ở mức độ nhẹ, có tính chất nhất thời hoặc không thật cố ý phạm phải.

-Cảnh cáo: đối với SV phạm khuyết điểm đã bị khiển trách nhưng không sửa chữa: phạm khuyết điểm thông thường nhưng gây ảnh hưởng xấu hoặc phạm khuyết điểm lần đầu như ng tương đối nghiêm trọng.

-Đình chỉ học tập có thời hạn (2 học kỳ): áp dụng đối với những sinh viên phạm khuyết điểm nhiều lần đã bị cảnh cáo (từ 1 đến 2 lần) nay tái phạm hoặc phạm khuyết điểm lần đầu tuy nghiêm trọng nhưng chưa tới mức độ buộc thôi học, cần có thời gian rèn luyện, thử thách, nếu có tiến bộ xét cho học tiếp.

-Buộc thôi học áp dụng cho những SV đã được giáo dục nhiều lần mà không chịu sửa chữa, hoặc phạm khuyết điểm nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường và xã hội, nhìn chung không đủ điều kiện để tiếp tục đào tạo.

-Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật tương ứng các trường vận dụng theo bảng quy định kèm theo quyết định này.

-Những sinh viên vi phạm pháp luật, quy chế, nội quy ngoài việc phải chịu các hình thức kỷ luật còn bị phạt điểm rèn luyện. Nhà trường vận dụng khung điểm phạt nêu tại điều 2-B-1của quy định về phân loại và xếp hạng SV các trường đại học và cao đẳngban hànhtheo quyết định số 108/ QĐ ngày 10/08/1989 của Bộ Đại học, THCN và Dạy nghề quy định mức điểm phạt cụ thể cho phù hợp với các điều kiện của trường và thông báo công khai cho SV toàn trường biết.

 

ĐIỀU 5: Thủ tục xét khen thưởng, kỷ luật và công nhận sửa chữa khuyết điểm

Hội đồng khen thưởng khoa xét công nhận SV khá, SV xuất sắc và đề nghị lên hội đồng khen thưởng trường xét duyệt SV ưu tú và tập thể SV “ Học tập tốt, rèn luyện tốt” của khoa, hội đồng khen thưởng trường căn cứvào đề nghị của hội đồng khen thưởng khoa xem xét và công nhận các danh hiệu trên.

SV mắc khuyết điểm phảilàm bản tựkiểm điểm. Tập thể sinh viên phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật gửi lên khoa và hội đồng kỷ luật trường xem xét, quyết định. Nếu khoa đã nhắc làm bản kiểm điểm nhưng SV có khuyết điểm không chịu chấp hành thì hội đồng vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được. Khi xem xét kỷ luật,hội đồng kỷ luật phải mời đại diện tập thể và bản thân sinh viên vi phạm đến dự. nếu SV vi phạm kỷ luật đã được mời mà không đến dự thì hội đồng kỷ luật vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật.

Hồ sơ xử lý kỷ luật của SV gồm:

-Bản tự kiểm điểm.

-    Biên bản họp kiểm điểm SV vi phạm khuyết điểm.

-    Các tài liệu có liên quan đến vụ việc vi phạm.

Trong một số trường hợp SV vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế đã rõ ràng và có đầy đủ chứng cứ, các bộ phận chức năng sau khi trao đổi với đại diện tổ chức Đoàn TNCS HCM và Hội Sinh viên có thể lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hình thức xử lý.

SV vi phạm pháp luật bị kết án tù giam hoặc án treo đều bị buộc thôi học.

SV bị trường thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, sau một thời hạn nhất định, nếu đã thật sựsửa chữa khuyết điểm (có giấy xác nhận và bảo đảm của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý) sẽ được công nhận đã sửa chữa khuyết điểm.

Thủ tục công nhận sửa chữa khuyết điểm như thủ tục xét kỷ luật. Cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật xem xét công nhận sửa chữa khuyết điểm. SV được công nhận đã sửa chữa khuyết điểm được hưởng mọi quyền lợi như SV khác.

2326
31-03-2009

Quy chế

Quy chế học phí học bổng (21-03-2008)