DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH08SK

 

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
1 8158004  Nguyễn Thị Kim  Anh
2 8158008  Trần Kim  Anh
3 8158011  Hoàng Thị  Bé
4 8158014  Mai Văn  Bưởng
5 8158015  Nguyễn Thị Mai  Ca
6 8158016  Ngô Văn  Chỉ
7 8132007  Nguyễn Kim  Chuyên
8 8158018  Cao Văn  Cường
9 8158020  Trần Võ Thùy  Diễm
10 8158040  Nguyễn Đình  Đồng
11 8158042  Huỳnh Tấn  Đức
12 8158026  Trần Thị Mỵ  Dung
13 8158031  Lê Việt  Dương
14 8158032  Nguyễn Hùng  Dương
15 8158034  Trần Đại  Dương
16 8158028  Nguyễn Trịnh Thiện  Duyên
17 7158086  Phạm Thị  Duyên
18 8158043  Phan Hữu  Giáo
19 8158044  Trần Thanh  Hải
20 8158046  Võ Thị Mỹ  Hạnh
21 7158011  Nguyễn Văn  Hiền
22 8158195  Huỳnh Thị Ngọc  Hiệp
23 8158051  Nguyễn Thị Minh  Hiếu
24 8158053  Trần Minh  Hiếu
25 8158054  Lê Thị Hồng  Hoa
26 8158055  Trần Thị Thu  Hoa
27 8158059  Nguyễn Trọng  Hoàng
28 8158060  Nguyễn Văn  Hoàng
29 8158062  Đinh Thị  Huê
30 8158063  Nguyễn Hồng  Huệ
31 8158069  Đặng Thị Liên  Hương
32 8158065  Đào Thị Thu  Huyền
33 8158076  Hồ Chí  Khoa
34 8158080  Hồ Thị Hồng  Lam
35 8158083  Nguyễn Thanh  Lâm
36 8158084  Trần Trúc  Lâm
37 8158081  Đào Ngọc  Lan
38 8158082  Trịnh Thế  Lạng
39 8158085  Phan Hiệp  Lên
40 8158086  Chung Thị Thùy  Liên
41 8158087  Phan Thị Minh  Liên
42 8158088  Nguyễn Lê Ngọc  Linh
43 8158094  Nguyễn Hữu  Lộc
44 8158095  Nguyễn Tấn  Lộc
45 8158096  Trần Thị  Lộc
46 8158097  Bùi Quang  Lợi
47 8158092  Nguyễn Hoàng  Long
48 8158098  Nguyễn Đình  Luân
49 8158100  Trần Thị  Lương
50 8158112  Trương Khắc  Nam
51 8158113  Đặng Hữu  Nghĩa
52 8158115  Nguyễn Thị  Nguyệt
53 8158116  Lê Thanh  Nhàn
54 8158118  Lê Minh  Nhật
55 8158119  Nguyễn Văn  Nhung
56 8158122  Nguyễn Bá  Nhựt
57 8158126  Nguyễn Bá Trường  Phi
58 8158130  Nguyễn Xuân  Phụng
59 8158133  Đào Duy  Quan
60 8158196  Nguyễn Bá Mạnh  Quân
61 8158135  Dương Thị Kiều  Quanh
62 8158138  Đinh Như  Quỳnh
63 8158140  Ma Va  Ria
64 8158141  Đoàn Trọng  Tài
65 8158142  Nguyễn Duy  Tài
66 7132086  Trần Cụng  Tấn
67 8158144  Lâm Thái  Tăng
68 8158154  Nguyễn Đức  Thắng
69 8158146  Phan Thị  Thanh
70 8158150  Trần Thanh  Thảo
71 8158158  Đỗ Công Sỹ  Thoảng
72 8158197  Nguyễn Thị  Thơm
73 8158159  Nguyễn Thị Thái  Thuận
74 8158161  Phạm Thị Thu  Thủy
75 8158168  Trần Thị Huyền  Trâm
76 8158166  Bùi Thị Thùy  Trang
77 8158170  Nguyễn Hữu Minh  Trí
78 8158172  Phạm Quốc  Trị
79 8158182  Nguyễn Thị Ngọc  Tú
80 8158183  Phạm Ngọc  Tú
81 8158179  Lưu Văn  Tùng
82 8158180  Phan Bá  Tùng
83 8158181  Trần Sơn  Tùng
84 8158176  Nguyễn Thị Thanh  Tuyền
85 8158185  Nguyễn Hoàng Minh  Viễn
86 8158187  Trần Thị  Vinh
87 8158191  Nguyễn Thị Hải  Yến

 

2304