SÁCH TIN HỌC - TỪ ĐIỂN

 

MÃ SÁCH

TÊN TÁC GIẢ

TÊN SÁCH

TH - 001

HOÀNG VĂN ĐẶNG

KỸ THUẬT HOẠT HINH

TH - 002

NGUYỄN THU THIÊN

THIẾT KẾ TRANG WEB

TH - 003

NGUYỄN MINH ĐỨC

TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT CHO CÁC HÌNH TRONG COREL

TH - 004

NGUYỄN MINH ĐỨC

CĂN BẢN VỀ PHOTOSHOP CS TINH CHỈNH VÀ XỬ LÝ MÀU

TH - 005

NGUYỄN MINH ĐỨC

LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU VẼ CÁC ĐỐI TƯỢNG 3 CHIỀU VỚI AUTO

TH - 006

NGUYỄN MINH ĐỨC

LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU VẼ CÁC ĐỐI TƯỢNG 3 CHIỀU VỚI AUTO

TH - 007

NGUYỄN MINH ĐỨC

XỬ LÝ MÀU TRONG COREL DRAW 12

TH - 008

NGUYỄN MINH ĐỨC

VẼ CÁC HÌNH CĂN BẢN VỚI COREL DRAW 12

TĐ - 001

NGUYỄN VĂN KHANG

TỪ ĐIỂN DANH NHÂN THẾ GIỚI

TĐ - 002

ĐẶNG CHẤN LIÊU

TỪ ĐIỂN VIỆT ANH

TĐ - 003

NGUYỄN NGỌC BÍCH

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

TĐ - 004

NGUYỄN HỮU DỰ

TỤC NGỮ ANH VIỆT - VIỆT ANH

TĐ - 005

NGUYỄN THÀNH PHÚ

TỪ ĐIỂN MÁY TÍNH ANH - ANH - VIỆT THỰC DỤNG

TĐ - 006

CUNG KIM TIẾN

TỪ ĐIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ANH VIỆT

TĐ - 007

LÃ THÀNH

TỪ ĐIỂN ANH VIỆT THEO CHỦ ĐỀ CÓ MINH HỌC

TĐ - 008

VĨNH BÁ

TỪ ĐIỂN THÀNH NGỮ TIẾNG ANH

TĐ - 009

CUNG KIM TIẾN

TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT ANH - VIỆT; VIỆT - ANH

TĐ - 010

NHƯ Ý

TỪ ĐIỂN TIÊNG VIỆT THÔNG DỤNG

TĐ - 011

 

OXFORD ADVANCE LEARNER'S DICTIONARY

TĐ - 012

NGUYỄN NGỌC TUẤN

TỪ ĐIỂN TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ANH - ANH - VIỆT

TĐ - 013

TRUNG THÔNG

TỪ ĐIỂN ANH VIỆT

TĐ - 014

TẠ VĂN HÙNG

TỪ ĐIỂN HẢI DƯƠNG HỌC ANH VIỆT

TĐ - 015

ĐỨC LÂM

TỪ ĐIỂN VIỆT ANH

TĐ - 016

LÊ QUANG LONG

TỪ ĐIỂN TRANH VỀ CÁC CON VẬT

TĐ - 017

NAM

TỪ ĐIỂN ANH VIỆT XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC

TĐ - 018

ĐỖ LỆ HẰNG

TỪ ĐIỂN ANH VIỆT BẰNG HÌNH

TĐ - 019

XUÂN HUY

TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ THỰC DỤNG GIẢN YẾU

TĐ - 020

BÙI THỊ TUYẾT KHANH

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

TĐ - 021

BÙI ĐỨC TỊNH

TỪĐIỂN TIẾNG VIỆT

12576

Kĩ thuật thiết kế phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá (20-03-2015)

Học tiếng Anh online miễn phí (06-07-2010)

PP đánh giá trong GD - DH06SP (02-07-2010)

Rèn luyện NVSP - DH07SP (02-07-2010)

Tình hình việc làm của SV SPKTNN sau khi tốt nghiệp (21-03-2008)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIẢNG DẠY – BỘ MÔN SƯ PHẠM KT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007 – 2008 (07-03-2008)

Sách Tâm lý (29-02-2008)

Sách tham khảo (29-02-2008)

Sách chăn nuôi thú y (28-02-2008)

THƯ VIỆN (04-01-2008)

Xem thêm ...