SÁCH THAM KHẢO

 

MÃ SÁCH

TÊN TÁC GIẢ

TÊN SÁCH

STK - 001

NXB CHÍNH TRỊ

VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP CNH - HĐH

STK - 002

NGUYỄN XUÂN THUY

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

STK - 003

BỘ LĐ - TB - XH

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO CẤP XÃ

STK - 004

 

Ý KIẾN CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ CHIẾN LƯỢC GIẢM NGHÈO

STK - 005

 

CÙNG NGƯỜI NGHÈO HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH

STK - 006

THẤT SƠN

KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN

STK - 007

QUỸ MÔI TRƯỜNG SIĐA

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

STK - 008

SONG HÀ

CHÚNG EM TÌM HIỂU KHOA HỌC

STK - 009

NGUYỄN KIM DÂN

MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI

STK - 010

NGUYỄN THANH HỘI

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

STK - 011

VŨ TIẾN PHÚC

TƯ DUY LẠI TƯƠNG LAI

STK - 012

VŨ BỘI TUYỀN

DANH NHÂN KHOA HỌC KỸ THUẬT THẾ GIỚI

STK - 013

NGUYỄN QUANG THÁI

TRI THỨC BÁCH KHOA VỀ NHỮNG ĐIỀU NÊN TRÁNH

STK - 014

NGUYỄN ĐÌNH GIẬU

SINH LÝ HỌC NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT

STK - 015

VĨNH BÁ

SỔ TAY CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

STK - 016

TRẦN NGUYỄN DU SA

BÁCH KHOA LỊCH SỬ THẾ GIỚI

STK - 017

ĐỨC HÙNG

7000 ĐỊA CHỈ WEBSITE CỦA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

 

290
29-02-2008