TT Tên họ Bằng cấp Chuyên ngành Nơi đào tạo
1  Nguyễn Thanh Thủy

 Cử nhân

 Master

 Tiến sĩ

 SP Toán

 GD Toán & đào tạo GV

 GD Toán & đào tạo GV

 ĐH Cần Thơ

 Simon Fraser Unv. Canada

 Unv. Van Amsterdam Hà Lan

 ĐT: 0918041560    Email: thanhthuy@hcmuaf.edu.vn 

2

 Cary Jay Trexler

 Tiến sĩ  Agricultural Education  Unv. of California, Davis

 ĐT: 0902339998    Email: cjtrexler@ucdavis.edu

3  Lưu Thủ Nghị

 Thạc sĩ

 Master

 Hoá hữu cơ

 Giáo dục

 ĐH Tổng hợp

 Simon Fraser Unv. Canada

 ĐT: 0918474999

4  Phạm Quỳnh Trang

 Cử nhân

 Thạc sĩ

 SPKTNN

 Giáo dục

 ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội

 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

 ĐT: 0984182189    Email: trangsp81@yahoo.com

5  Trần Thị Anh Thư  Cử nhân  Tâm lý - Giáo dục  ĐH Sư phạm TPHCM

 ĐT: 0938480129    Email: bocau022000@yahoo.com

6  Võ Hoàng Anh Thư  Cử nhân  Tâm lý - Giáo dục  ĐH Sư phạm TPHCM

 ĐT: 0933649794    Email: vothula@yahoo.com

7  Nguyễn Thanh Bình  Cử nhân  SPKTNN  ĐH Nông lâm TPHCM

 ĐT: 0938299298    Email: binh121314@yahoo.com

8  Lê Thúy Hằng  Cử nhân  SPKTNN  ĐH Nông lâm TPHCM

 ĐT: 0975775531    Email: thuyhangprincess@yahoo.com

9  Nguyễn Thanh Bằng  Cử nhân  SPKTNN  ĐH Nông lâm TPHCM
 ĐT: 0933728693
10

 Đinh Quang Đức

 Cử nhân

 Sư phạm Toán tin

 ĐH Cần Thơ

 ĐT: 0939783753

507
25-08-2014

Giảng viên

DỊCH VỤ (07-01-2008)