SV click vào tên của mình để xem bảng điểm cá nhân 

STT

MSSV

HỌ TÊN

1

08132003

Phạm Thị Lan Anh

2

08132073

Danh Chuyên

3

08132008

Nguyễn Thành Công

4

08132010

Nguyễn Thị Ngọc Dung

5

08132011

Trần Thị Dung

6

08132012

Trương Mỹ Dung

7

08132013

Võ Thanh Duy

8

08132014

Nguyễn Thị Duyên

9

08132015

Trần Đại Dương

10

08132020

Trịnh Thị Thu Hà

11

08132018

Nguyễn Văn Hai

12

08132019

Vũ Thị Hai

13

08132021

Nguyễn Thị Thúy Hằng

14

08132022

Trần Thị Hậu

15

08132023

Trần Thị Dạ Hiền

16

08132025

Đặng Thị Hoa

17

08132026

Lê Thị Cẩm Hòa

18

08132029

Đặng Thị Hương

19

08132032

Lâm Thị Ngọc Lan

20

08132034

Lương Thị Thùy Linh

21

08132074

Trần Thị Mỹ Loan

22

08132035

Lê Văn Minh

STT

MSSV

HỌ TÊN

23

08132036

Nguyễn Công Minh

24

08132037

Trần Thị Tuyết Minh

25

08132038

Đàng Thị My

26

08132040

Quảng Thị Mi Na

27

08132041

Lê Thị Thảo Nguyên

28

08132043

Võ Thị Nhi

29

08132044

Phạm Thị Nhung

30

08132046

Trần Thị Lan Phương

31

08132051

Lê Thị Kim Quỳnh

32

08132075

Đào Thị Diễm Thái

33

08132055

Hồ Quang Thái

34

08132056

Vũ Thị Thái

35

08132054

Nguyễn Thị Mỹ Thảo

36

08132058

Nguyễn Minh Thắng

37

08132060

Đoàn Thị Kim Thoa

38

08132062

Nông Thị Thu Thủy

39

08132065

Nguyễn Thị Mỹ Trinh

40

08132066

Thông Thị Kiều Trinh

41

08132067

Nguyễn Minh Trung

42

08132071

Phạm Ngọc Tùng

43

08132072

Lê Thị Kim Yến

 

 

 

 

493
16-08-2009

Bảng điểm

Bảng điểm tổng hợp lớp DH07SK (20-07-2011)

DH06SK (2006-2009) (15-08-2009)

DH06SP (2006-2009) (15-08-2009)

DH05SP (2005-2009) (14-08-2009)