SV click lên tên của mình để xem bảng điểm cá nhân 

STT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

1

06147001

NGUYỄN NGỌC ÁNH

2

06132002

VÕ THỊ CÚC

3

06132003

NGUYỄN THỊ HÀ DÂN

4

06132009

NGUYỄN THỊ HẢO

5

06132044

ĐOÀN THỊ HOA

6

06132045

LÊ THỊ LAN HỒNG

7

06132012

NINH THỊ HẰNG HUẾ

8

06132014

NGUYỄN QUỐC HUY

9

06132046

VÕ NGUYÊN THANH HƯƠNG

10

06132047

ĐINH THỊ THU HƯƠNG

11

06132015

PHÚ BÁ NHẬT DIÊM KHOA

12

06132048

TRẦN THỊ LAN

13

06132016

HOÀNG THỊ LIÊN

14

06132019

TRẦN TẤN LỘC

STT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

15

06146031

LÊ THỊ DIỆU LÝ

16

06132049

TRẦN SƠN NAM

17

06132051

LÊ THỊ THANH NHÀN

18

06132052

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

19

06132021

TRẦN ĐÔNG PHƯỚC

20

06132023

THẠCH RUNG RINH

21

06132025

BIỆN MINH TÂN

22

06132031

LÊ THỊ THU

23

06132058

TRỊNH THỊ THU

24

06132032

ĐẶNG LƯ NỮ THANH THÚY

25

06132037

LÝ THÙY TRANG

26

06132035

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

27

06132059

TRẦN QUỐC TUẤN

28

06132040

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYÊN

525
15-08-2009

Bảng điểm

Bảng điểm tổng hợp lớp DH07SK (20-07-2011)

DH08SP (2009) (16-08-2009)

DH06SK (2006-2009) (15-08-2009)

DH05SP (2005-2009) (14-08-2009)