THÔNG BÁO

 

 

(v/v đăng ký thực tập sư phạm 1, 2 và làm khoá luận tốt nghiệp - lớp DH13SP)

 

 

       Để chuần bị cho đợt thực tập sư phạm 1, 2 và làm khoá luận tốt nghiệp HK2/2016-2017, tất cả sinh viên đăng ký thực tập sư phạm 1 và 2, sinh viên đăng ký khóa luận tốt nghiệp có mặt tại phòng HD305,  lúc 7h15, thứ ba,  ngày 21/02/2017 để triển khai công tác khóa luận tốt nghiệp và thực tập sư phạm,  

 

         Lưu ý: sinh viên bắt buộc phải có mặt.

 

 

 

                                                                                                                                                                     BM. SPKT

 

 

12724
15-02-2017

BẢN TIN

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH17SP (12-10-2020)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Xem thêm ...