DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH06SK

 

STT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

1

06158001

NGUYỄN THỊ NGỌC AN

26/12/1988

2

06158004

PHƯƠNG KIM CƯỜNG

16/07/1984

3

06158055

CÙ XUÂN DIỆU

20/06/1988

4

06158005

TRẦN ĐĂNG DŨNG

16/03/1988

5

06158010

PHẠM THỊ DUYÊN HẢI

21/05/1987

6

06158012

VÕ THỊ XUÂN HẢI

01/01/1988

7

06158015

TRẦN QUỐC HOÀ

20/02/1986

8

06158062

ĐẶNG THỊ CẨM HỒNG

14/11/1988

9

06158063

VÕ THỊ KIM HUỆ

23/10/1988

10

06158065

NGUYỄN TẤN HUY

08/11/1988

11

06158066

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

13/06/1987

12

06158067

NGÔ TẤN HƯỚNG

09/09/1988

13

06158069

NGUYỄN THẾ KHẢI

29/04/1982

14

06158070

NGUYỄN NGỌC LÂM

31/07/1985

15

06158022

NGUYỄN HOÀNG LINH

18/11/1988

16

06158023

ĐỖ THỊ MAI

16/03/1988

17

06158072

NGUYỄN THÀNH MỸ

06/03/1988

18

06158024

LÊ THỊ KIM NGÂN

24/10/1988

19

06158028

KIỀU THỊ VĂN NGUYÊN

27/10/1987

20

06158030

ĐINH THỊ NI

07/08/1987

21

06158032

TRẦN THANH PHONG

20/08/1988

22

06158033

TRƯƠNG MINH PHÚC

17/11/1987

23

06158074

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

04/08/1987

24

06158075

PHẠM TƯỜNG LONG QUÂN

15/11/1988

25

06158042

NGUYỄN TÂN THÀNH

24/09/1986

26

06158078

NGUYỄN VĂN THẢO

27/11/1988

27

06158044

TRẦN THỊ THU THẢO

15/04/1988

28

06158043

VÕ THỊ THANH THẢO

01/03/1987

29

06158080

VÕ VĂN THẮNG

11/03/1987

30

06158083

LÊ THỊ THÌN

02/03/1988

31

06158045

LÊ QUỐC THỊNH

/  /85

32

06158084

NGUYỄN NGỌC THỦY

21/06/1987

33

06158048

NGUYỄN THỊ KIM THƯƠNG

/  /88

34

06158085

LÊ THỊ NHƯ TRANG

27/07/1988

35

06158087

HOÀNG THUỶ TRINH

22/09/1988

36

06158088

HUỲNH THANH TRUNG

10/12/1987

37

06158089

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

01/02/1987

38

06158091

PHẠM THỊ MỸ VÂN

01/02/1988

39

06158092

TRẦN ĐỨC VIÊN

21/08/1987

40

06158094

TRỊNH LÊ MINH VY

20/01/1988

525
28-10-2011

Danh sách Sinh viên