DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH06SP

 

STT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

1

06132001

NGUYỄN THÀNH ÂN

04/01/1988

2

06132002

VỖ THỊ CÚC

03/03/1987

3

06132003

NGUYỄN THỊ HÀ DÂN

20/08/1987

4

06132042

NGUYỄN THỊ DIỆU

18/01/1987

5

06132005

LÊ TRỌNG ĐẠI

14/02/1980

6

06132009

NGUYỄN THỊ HẢO

10/08/1987

7

06132011

NGUYỄN THỊ HIỀN

22/10/1987

8

06132044

ĐOÀN THỊ HOA

08/08/1988

9

06132045

LÊ THỊ LAN HỒNG

01/10/1987

10

06132012

NINH THỊ HẰNG HuẾ

26/09/1987

11

06132014

NGUYỄN QUỐC HUY

03/03/1987

12

06132046

VÕ NGUYÊN THANH HƯƠNG

14/10/1988

13

06132015

PHÚ BÁ NHẬT DIÊM KHOA

02/08/1985

14

06132048

TRẦN THỊ LAN

19/04/1987

15

06132016

HOÀNG THỊ LIÊN

08/03/1987

16

06132017

NGUYỄN THỊ LIÊN

27/05/1987

17

06132019

TRẦN TẤN LỘC

25/01/1988

18

06132049

TRẦN SƠN NAM

22/02/1987

19

06132051

LÊ THỊ THANH NHÀN

08/02/1988

20

06132052

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

19/10/1986

21

06132021

TRẦN ĐÔNG PHƯỚC

19/05/1987

22

06132023

THẠCH RUNG RINH

02/04/1984

23

06132024

PHẠM NGỌC SA

02/03/1988

24

06132025

BIỆN MINH TÂN

25/12/1988

25

06132054

HOÀNG VĂN THÁI

16/08/1986

26

06132029

ĐẶNG THỊ THO

22/02/1984

27

06132031

LÊ THỊ THU

08/06/1987

28

06132058

TRỊNH THỊ THU

19/11/1988

29

06132032

ĐẶNG LƯ NỮ THANH THUY

13/10/1986

30

06132037

LÝ THÙY TRANG

28/02/1987

31

06132035

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

10/09/1988

32

06132059

TRẦN QUỐC TUẤN

20/11/1988

33

06132040

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYÊN

15/05/1988

34

06132060

ĐOÀN QUỐC VŨ

21/06/1985

525
28-10-2011

Danh sách Sinh viên

Danh sách SV lớp DH13SP (25-07-2014)

Danh sách sinh viên lớp DH12SP (10-11-2012)

Danh sách SV lớp DH11SP (27-03-2012)

Danh sách Sinh viên lớp DH11SK (06-12-2011)

Danh sách Sinh viên DH10SK (28-10-2011)

Danh sách Sinh viên DH10SP (28-10-2011)

Danh sách Sinh viên DH09SP (28-10-2011)

Danh sách Sinh viên DH09SK (28-10-2011)

Danh sách SV DH07SK (27-09-2008)

DANH SÁCH SV LỚP DH08SP (27-09-2008)

Xem thêm ...