THÔNG BÁO

(Lịch thực hiện Khóa luận, Tiểu luận, thi TN, xét tốt nghiệp và cấp bằng TN

cho 2 lớp dh06sp, dh06sk và sv các khóa trước)

 

Thời gian

Công việc

Qui định thực hiện

01/11/2009 đến

01/12/2009

Góp ý đề cương cho DH06SP

-GVHD góp ý, chấm điểm cho từng SV do mình phụ trách, điểm đề cương sẽ là điểm cuối môn học TK&PTCTDH

-Thang chấm điểm dùng chung cho toàn BM (xem đính kèm)

11/01/2010 đến

15/01/2010

Góp ý đề cương cho DH06SK

01/04/2010

Nộp bản thảo khóa/tiểu luận cho GVHD góp ý lần 1, SV sửa lại theo góp ý (DH06SP)

 

01/05/2010

Nộp bản thảo khóa/tiểu luận cho GVHD góp ý lần 1, SV sửa lại theo góp ý (DH06SK)

 

15/04/2010

Nộp bản thảo khóa/tiểu luận cho GVHD góp ý lần cuối, SV sửa lại theo góp ý (DH06SP)

 

15/05/2010

Nộp bản thảo khóa/tiểu luận cho GVHD góp ý lần cuối, SV sửa lại theo góp ý (DH06SK)

 

16/05/2010

Nộp tiểu luận và thi tốt nghiệp (đợt 1), tất cả các SV nộp đơn xin cấp bằng TN theo mẫu download trên website của PĐT

Nội dung ôn thi 2 môn (toàn bộ nội dung, không giới hạn đề cương): Thiết kế phát triển CT và Lý luận dạy học

17/05/2010

SV nộp khóa luận chấm điểm (DH06SP)

 

25/05/2010 đến

29/05/2010

Bảo vệ khóa luận DH06SP

 

03/06/2010

SV nộp khóa luận chấm điểm (DH06SK)

 

06/06/2010

Bảo vệ khóa luận DH06SK

 

08/06/2010 đến

09/06/2010

Tổng kết điểm Tiểu/khóa luận và thi tốt nghiệp dán bảng thông báo cho SV kiểm tra lại

 

10/06/2010

Gởi điểm lên P.ĐT

 

11/06/2010-về sau

-Chờ P.ĐT cung cấp bảng điểm tổng hợp kết quả học tập toàn khóa của SV.

-Ngay khi P.ĐT cấp bảng điểm BM.SPKT sẽ cấp “Giấy chứng nhận hoàn tất CT học” cho SV và họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp, lập danh sách đề nghị P.ĐT cấp “Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời” và đề nghị nhà trường họp với BM xét cấp “Bằng tốt nghiệp chính thức” cho SV càng sớm càng tốt

-Có những khâu P.ĐT hay liên quan đến nhà trường thì phải phụ thuộc vào lịch giải quyết công việc của P.ĐT và Ban Giám Hiệu, BM không thể can thiệp.

- BM.SPKT sẽ làm ngay các khâu do BM phụ trách ngay trong ngày nhận được thông tin gởi đến từ P.ĐT hay nhà trường.

-Trong những năm qua SV thường bức xúc vì “Giấy CN hoàn tất CT học” và “Giấy CN tốt nghiệp tạm thời” chưa được 1 số cơ quan xem như là bằng chứng SV đã TN nên từ chối tuyển dụng, tuy nhiên nhiều trường hợp (70-80%) SV vẫn xin được việc do nơi tuyển dụng cần. Theo qui định của Bộ GD&ĐT thì trước khi BGH, P.ĐT và BM ngồi cùng nhau họp xét TN thì SV xem như chưa TN dù đã hoàn tất CT học. Đó là do qui định của Bộ nên SV phải chịu khó chờ đợi. Ngoài 2 thứ giấy chứng nhận kể trên, BM chỉ ký Bằng TN chính thức chứ không được phép nhà trường cấp bất cứ loại “giấy chứng nhận tốt nghiệp” nào khác cho SV để đối phó khi đi xin việc được.

07/08/2010

Thi tốt nghiệp đợt 2

 

10/08/2010

Gởi điểm thi tốt nghiệp lần 2 lên P.ĐT

 

10/08/2010 về sau

Gởi đề nghị xét TN bổ sung cho khóa 06 lên P.ĐT

SV phải làm Đơn xin xét TN bổ sung gởi lên BM và P.ĐT

Tháng 10-11/2010

Phát bằng tốt nghiệp (SV tốt nghiệp đợt 1)

Lễ phát bằng chung toàn trường, SV phải đăng ký tham dự khi được BM báo tin.

Cuối HK I (2010-2011)

Xét tốt nghiệp bổ sung cho các khóa trước hay SV khóa 06 còn nợ môn học nên chưa tốt nghiệp ở đợt 1 và 2 đến thời điểm này trả hết nợ, đủ điều kiện xét tốt nghiệp)

SV phải làm Đơn xin xét TN bổ sung gởi lên BM và P.ĐT

T 3-4/2011

SV đến P.ĐT lĩnh bằng tốt nghiệp (đợt 2)

 

 

:3807
06-04-2010
06-04-2010

BẢN TIN

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017(14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(04-05-2017)

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 1 năm 2017)(30-04-2017)

TB v/v xử lý nợ học phí của SV HK2/2016-2017 và các học kỳ trước - Hệ chính quy(04-04-2017)

Thông báo thời gian tập trung xuống các trường THPT trên địa bàn TP.HCM của các nhóm TTSP DH13SP(02-03-2017)

Danh sách SV thực tập tại các trường THPT trong đợt TTSP1, 2 HK2/2016-2017(02-03-2017)

Hồ sơ thực tập sư phạm HK2/2016-2017(24-02-2017)

Thông báo v/v đăng ký thực tập sư phạm 1, 2 và khoá luận tốt nghiệp - lớp DH13SP HK2/2016-2017 (15-02-2017)

TB v/v Triển khai kế hoạch thực tập môn học “Thực tập giáo trình nông và lâm nghiệp” cho lớp DH13SP(26-12-2016)

TB v/v làm bài thu hoạch TTSP và thực tập tại địa phương lớp DH13SP HK1 năm học 2016-2017(29-08-2016)

TB Lịch gặp trường phổ thông các nhóm TTSP lớp DH13SP (24-08-2016)

Thông báo thời gian tập trung Sinh hoạt nội quy thực tập sư phạm DH13SP(18-08-2016)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH13SP (17-08-2016)

Danh sách chia nhóm thực tập sư phạm lớp DH13SP HK1/2016-2017 (16-08-2016)

Danh sách SV thực tập theo trường và hồ sơ TTSP(21-12-2015)

TB v/v tổ chức TTSP1, 2 cho lớp DH12SP HK2 năm học 2015-2016(30-11-2015)

Danh sách nhóm SV đi tham quan giáo dục (23/05/2015) (23-05-2015)

Lịch trình tham quan giáo dục(18-05-2015)

Thông báo Kế hoạch tham quan thực tế môn Tham quan giáo dục(15-05-2015)

Thực tập Sư phạm 2 - DH11SP, DH11SK HK2 năm học 2014-2015 (14-01-2015)

Hồ sơ thực tập Sư phạm 1 - DH12SP(29-09-2014)

Hồ sơ Thực tập sư phạm 2 cho SV thực tập ở địa phương(10-01-2014)

TB Kế hoạch thực tập sư phạm 2 cho các lớp DH10SP, DH10SK HK2 năm học 2013-2014 (09-01-2014)

Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho SV được xét và công nhận đợt tháng 9/2013(08-12-2013)

Hồ sơ Kiến tập sư phạm DH11SP, DH11SK(01-11-2013)

Bản cam kết phục vụ ngành Giáo dục và Đào tạo(16-10-2013)

TB v/v đánh giá điểm rèn luyện HK 2 năm học 2012-2013(30-09-2013)

TB v/v Tham quan thực tế của lớp DH00SP, DH10SP, DH11SP (môn Tham quan giáo dục)(05-05-2013)

Hồ sơ thực tập sư phạm 2 lớp DH09SP, DH09SK(16-01-2013)

Lịch kí sổ nhận bằng tốt nghiệp (DH08SP, DH08SK) (13-12-2012)

Thông báo v/v Tổ chức lễ Tốt nghiệp cho SV khóa 34 (niên khóa 2008-2012)(07-12-2012)

TB v/v xét tốt nghiệp đợt 2 năm học 2011-2012 cho các lớp DH08SP, DH08SK (03-10-2012)

Danh sách SV xét tốt nghiệp đợt 2 lớp DH08SK và DH08SP(19-09-2012)

Thông báo: v/v Xét tốt nghiệp cho SV khóa 08(13-06-2012)

Thông báo: v/v Xét diểm rèn luyện HK 2 năm học 2011-2012(17-05-2012)

Thông báo: V/v Hoàn tiền miễn giảm học phí(03-05-2012)

Thông báo: Thực tập sư phạm 2 (17-01-2012)

Thông báo v/v Thi tốt nghiệp lần 2 lớp DH07SP và DH07SK (15-11-2011)

TB danh sách SV buộc thôi học năm học 2010-2011(09-09-2011)

TB v/v thi tốt nghiệp của khóa 33 (DH07SK, DH07SP) (10-08-2011)

Danh sách SV lớp DH07SK và DH07SP đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (08-08-2011)

Danh sách SV lớp DH07SK và DH07SP không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (08-08-2011)

TB danh sách hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp DH07SK (28-07-2011)

TB: v/v nộp khóa luận tốt nghiệp lớp DH07SP(20-07-2011)

TB: Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm học 2010-2011 lớp DH07SP (13-06-2011)

Danh sách SV lớp DH07SP đủ điều kiện xét báo cáo đề tài và thi tốt nghiệp (12-06-2011)

Thông báo: Danh sách SV làm đề tài, tiểu luận khóa lớp DH07SP (09-05-2011)

Thông báo: Danh sách SV làm đề tài, tiểu luận khóa lớp DH07SK (09-05-2011)

Thông báo thời gian nộp đề tài, tiểu luận của SV khóa 2007 (07-05-2011)

Lịch thực hiện khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp khóa 2007(22-03-2011)

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp của khóa 2006 - 2010(07-01-2011)

Thời khóa biểu HK2 năm học 2010-2011(11-11-2010)

Thông báo v/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời khoá 2006-2010 (10-09-2010)

Lịch thi lần 2 HK 2 năm học 2009-2010 (31-07-2010)

Thông báo thi tốt nghiệp lần 2 năm học 2009-2010(26-07-2010)

Thông báo: Danh sách SV nợ môn học khoá 2005 trở về trước(23-06-2010)

Thông báo: Tổ chức học GDQP-AN(14-05-2010)

Trường học ở Mỹ bị buộc tội vì kiểm tra các trang web mà học sinh của họ đã sử dụng(23-02-2010)

Lịch thi lại HK 1 năm học 2009 - 2010(22-01-2010)

Danh sách SV bị xóa tên vì quá hạn học tại trường(13-01-2010)

Thời hạn thu - chi tiền học lại và thi mới HK 2 / 2009-2010(13-01-2010)

Thông báo lịch nhận bằng Tốt nghiệp - lớp DH05SP(19-11-2009)

Thông báo v/v kí sổ bằng - lớp DH05SP(16-11-2009)

Danh sách SV tốt nghiệp lớp DH05SP (12-11-2009)

Thông báo thủ tục nhận bằng tốt nghiệp SV khóa 2005(11-11-2009)

Thông báo v/v kiểm tra thông tin cá nhân trước khi cấp bằng TN - khóa 2005(12-08-2009)

Thông báo: Thi tốt nghiệp lần 2 (khóa 2005)(12-08-2009)

Hoàn trả học phí học lại HK3 năm học 2008-2009(29-05-2009)

Danh sách SV DH05SP được làm tiểu luận và thi tốt nghiệp(16-02-2009)

Danh sách SV DH05SP được làm LVTN(16-02-2009)

Bảng điểm lớp DH05SP(13-02-2009)

Thông báo: Điểm tích lũy của SV khóa 31 - DH05SP(03-02-2009)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM (LỚP DH05SP) (02-02-2009)

Dự kiến kế hoạch thực hiện luận văn, tiểu luận, thi TN - DH05SP(19-01-2009)

Đề cương ôn thi TN - DH05SP(19-01-2009)

Lịch học Tư tưởng HCM - khóa 2005 (DH05SP)(24-12-2008)

DANH SÁCH SV ĐƯỢC NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI(18-12-2008)

LỊCH NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP 04SP(18-12-2008)

Thông báo cấp chứng chỉ giáo dục thể chất(08-12-2008)

Thông báo về việc nhận Bằng tốt nghiệp ĐH khóa 30 (2004-2008)(02-12-2008)

Danh sách GV giảng dạy các môn học kì I năm học 2008 - 2009(22-10-2008)

Danh sách SV nhận học bổng khuyến khích HK 2 năm học 2007 - 2008(26-08-2008)

Các nội dung ôn Thi tốt nghiệp - khóa 30(29-04-2008)

Tuyển sinh năm 2008(22-03-2008)

Thực tập sư phạm lớp DH04SP(22-03-2008)