THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM 

LỚP DH05SP

 

Bộ môn Sư phạm tổ chức buổi họp mặt với sinh viên lớp DH05SP

Thời gian: 14h ngày 4/2/2009

Địa điểm: phòng 205 nhà Hướng Dương

Nội dung:

1.    Phổ biến kế hoạch thực tập sư phạm, sinh hoạt quy chế, chọn và bầu các nhóm trưởng của các đoàn thực tập, hướng dẫn quy trình làm việc cho nhóm sinh viên thực tập tại địa phương

2.    Trao đổi về kế hoạch  thực hiện luận văn, tiểu luận và thi tốt nghiệp

3.    Sinh viên gặp mặt các giáo viên hướng dẫn để báo cáo tiến độ thực hiện tiểu luận, luận văn tốt nghiệp (đem theo phiếu theo dõi tiến độ thực hiện để giáo viên hướng dẫn ký xác nhận)

Do tính chất quan trọng của buổi họp, đề nghị tất cả sinh viên lớp DH05SP phải tham dự.

:4648
02-02-2009

BẢN TIN

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân(15-09-2018)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP(04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019(05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018(09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017)(10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017(14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(04-05-2017)

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 1 năm 2017)(30-04-2017)

TB v/v xử lý nợ học phí của SV HK2/2016-2017 và các học kỳ trước - Hệ chính quy(04-04-2017)

Thông báo thời gian tập trung xuống các trường THPT trên địa bàn TP.HCM của các nhóm TTSP DH13SP(02-03-2017)

Danh sách SV thực tập tại các trường THPT trong đợt TTSP1, 2 HK2/2016-2017(02-03-2017)

Hồ sơ thực tập sư phạm HK2/2016-2017(24-02-2017)

Thông báo v/v đăng ký thực tập sư phạm 1, 2 và khoá luận tốt nghiệp - lớp DH13SP HK2/2016-2017 (15-02-2017)

TB v/v Triển khai kế hoạch thực tập môn học “Thực tập giáo trình nông và lâm nghiệp” cho lớp DH13SP(26-12-2016)

TB v/v làm bài thu hoạch TTSP và thực tập tại địa phương lớp DH13SP HK1 năm học 2016-2017(29-08-2016)

TB Lịch gặp trường phổ thông các nhóm TTSP lớp DH13SP (24-08-2016)

Thông báo thời gian tập trung Sinh hoạt nội quy thực tập sư phạm DH13SP(18-08-2016)