ĐỂ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NĂM 2009

(LỚP DH05SP)

-------------------------------------------------

I.                   PHẦN LÝ THUYẾT

1.      Chủ đề 1: Các quy luật cơ bản và các nguyên tắc trong quá trình dạy học (Giáo trình Lý luận dạy học, PGS. TS. Lê Phước Lộc, trang 23 đến 27).

2.      Chủ đề 2: Những cơ sở cho việc thay đổi phương pháp dạy học (Giáo trình Lý luận dạy học, PGS. TS. Lê Phước Lộc, trang 45 đến 73).

3.      Chủ đề 3: Mối quan hệ giữa mục đích, nội dung và phương pháp trong quá trình dạy học (Giáo trình Lý luận dạy học, PGS. TS. Lê Phước Lộc, trang 79 đến 101).

4.      Chủ đề 4: Các phương pháp dạy học

o       Phương pháp thuyết trình

o       Phương pháp vấn đáp gợi mở

o       Phương pháp thảo luận nhóm

o       Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề

o       Tổ chức dạy thực hành

o       Phương pháp dạy kiến thức khái niệm, quy trình, thực hành

5.      Chủ đề 5: Đọc các tài liệu khoa học, bài báo, các công trình nghiên cứu khoa học về việc áp dụng các phương pháp giảng dạy nhằm tích cực hóa người học trong hoàn cảnh giáo dục PTTH tại Việt Nam.

 

II.                PHẦN THỰC HÀNH

Sinh viên thực hành vận dụng các nội dung của các chủ đề nêu trên vào việc thiết kế một số giáo án để hướng dẫn học sinh học các loại kiến thức lý thuyết và thực hành trong SGK Công nghệ 10 (khái niệm; quy luật; biện pháp kỹ thuật, quy trình kỹ thuật)

 

III.             THỜI GIAN THI TỐT NGHIỆP

Dự kiến trong khoảng thời gian từ 22/4/2009 đến 29/4/2009


IV.              HÌNH THỨC THI

1.      Cấu trúc đề thi: 3 câu hỏi, thang điểm: 10 điểm

-         1 câu hỏi tự luận về Lý luận dạy học thuộc các chủ đề 1, 2, 3 của đề cương ôn thi giới thiệu ở trên

-         1câu yêu cầu thiết kế giáo án (chủ đề 1,2,3,4)

-         1 câu yêu cầu phân tích/nhận định/thảo luận về tình hình giáo dục Việt Nam (chủ đề 5)

2.      Thời gian làm bài: 180 phút

3.      Tài liệu được sử dụng trong phòng thi: sách giáo khoa Công nghệ 10 (Hội đồng thi sẽ cung cấp cho SV tại phòng thi).

 

V.                 YÊU CẦU CỦA BÀI LÀM

1.      Đối với câu 1: Trình bày đầy đủ, ngắn gọn.

2.      Đối với câu 2: Trình bày theo mẫu giáo án đã học trong môn Phương pháp dạy học Kỹ thuật Nông nghiệp (GV: Phạm Quỳnh Trang), xem phụ lục 1 đính kèm.

3.      Đối với câu 3: Trình bày đầy đủ, ngắn gọn lập luận. Phải có minh chứng khoa học (sự kiện, dữ liệu, số liệu…).


Phụ lục 1

 1. Mẫu giáo án

 

1. Xác định mục tiêu cụ thể của bài học

 

2. Những tài liệu giảng dạy nào sẽ được sử dụng

 

3. Đồ dùng dạy học nào sẽ được sử dụng (bảng biểu, tranh ảnh, băng hình…)

 

4. Hoạt động của HS trong bài học (làm việc theo nhóm, làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi; quan sát tranh; làm thí nghiệm, đọc SGK…)

 

5. Hoạt động của GV trong bài giảng (đặt câu hỏi; thuyết trình; ; quan sát; hướng dẫn và điều khiển hoạt động của HS; kiểm tra; giải đáp thắc mắc….)

 

6. Anh/chị nghĩ phần nào của bài học sẽ trôi chảy? Tại sao?

 

7. Anh/chị nghĩ phần nào của bài học sẽ không trôi chảy? Tại sao? Đề xuất cách giúp HS khắc phục khó khăn?

 

  

2. Kế hoạch lên lớp cụ thể:

 

Nội dung

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:3961
19-01-2009

BẢN TIN

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017(14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(04-05-2017)

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 1 năm 2017)(30-04-2017)

TB v/v xử lý nợ học phí của SV HK2/2016-2017 và các học kỳ trước - Hệ chính quy(04-04-2017)

Thông báo thời gian tập trung xuống các trường THPT trên địa bàn TP.HCM của các nhóm TTSP DH13SP(02-03-2017)

Danh sách SV thực tập tại các trường THPT trong đợt TTSP1, 2 HK2/2016-2017(02-03-2017)

Hồ sơ thực tập sư phạm HK2/2016-2017(24-02-2017)

Thông báo v/v đăng ký thực tập sư phạm 1, 2 và khoá luận tốt nghiệp - lớp DH13SP HK2/2016-2017 (15-02-2017)

TB v/v Triển khai kế hoạch thực tập môn học “Thực tập giáo trình nông và lâm nghiệp” cho lớp DH13SP(26-12-2016)

TB v/v làm bài thu hoạch TTSP và thực tập tại địa phương lớp DH13SP HK1 năm học 2016-2017(29-08-2016)

TB Lịch gặp trường phổ thông các nhóm TTSP lớp DH13SP (24-08-2016)

Thông báo thời gian tập trung Sinh hoạt nội quy thực tập sư phạm DH13SP(18-08-2016)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH13SP (17-08-2016)

Danh sách chia nhóm thực tập sư phạm lớp DH13SP HK1/2016-2017 (16-08-2016)

Danh sách SV thực tập theo trường và hồ sơ TTSP(21-12-2015)

TB v/v tổ chức TTSP1, 2 cho lớp DH12SP HK2 năm học 2015-2016(30-11-2015)

Danh sách nhóm SV đi tham quan giáo dục (23/05/2015) (23-05-2015)

Lịch trình tham quan giáo dục(18-05-2015)

Thông báo Kế hoạch tham quan thực tế môn Tham quan giáo dục(15-05-2015)

Thực tập Sư phạm 2 - DH11SP, DH11SK HK2 năm học 2014-2015 (14-01-2015)

Hồ sơ thực tập Sư phạm 1 - DH12SP(29-09-2014)

Hồ sơ Thực tập sư phạm 2 cho SV thực tập ở địa phương(10-01-2014)

TB Kế hoạch thực tập sư phạm 2 cho các lớp DH10SP, DH10SK HK2 năm học 2013-2014 (09-01-2014)

Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho SV được xét và công nhận đợt tháng 9/2013(08-12-2013)

Hồ sơ Kiến tập sư phạm DH11SP, DH11SK(01-11-2013)

Bản cam kết phục vụ ngành Giáo dục và Đào tạo(16-10-2013)

TB v/v đánh giá điểm rèn luyện HK 2 năm học 2012-2013(30-09-2013)

TB v/v Tham quan thực tế của lớp DH00SP, DH10SP, DH11SP (môn Tham quan giáo dục)(05-05-2013)

Hồ sơ thực tập sư phạm 2 lớp DH09SP, DH09SK(16-01-2013)

Lịch kí sổ nhận bằng tốt nghiệp (DH08SP, DH08SK) (13-12-2012)

Thông báo v/v Tổ chức lễ Tốt nghiệp cho SV khóa 34 (niên khóa 2008-2012)(07-12-2012)

TB v/v xét tốt nghiệp đợt 2 năm học 2011-2012 cho các lớp DH08SP, DH08SK (03-10-2012)

Danh sách SV xét tốt nghiệp đợt 2 lớp DH08SK và DH08SP(19-09-2012)

Thông báo: v/v Xét tốt nghiệp cho SV khóa 08(13-06-2012)

Thông báo: v/v Xét diểm rèn luyện HK 2 năm học 2011-2012(17-05-2012)

Thông báo: V/v Hoàn tiền miễn giảm học phí(03-05-2012)

Thông báo: Thực tập sư phạm 2 (17-01-2012)

Thông báo v/v Thi tốt nghiệp lần 2 lớp DH07SP và DH07SK (15-11-2011)

TB danh sách SV buộc thôi học năm học 2010-2011(09-09-2011)

TB v/v thi tốt nghiệp của khóa 33 (DH07SK, DH07SP) (10-08-2011)

Danh sách SV lớp DH07SK và DH07SP đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (08-08-2011)

Danh sách SV lớp DH07SK và DH07SP không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (08-08-2011)

TB danh sách hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp DH07SK (28-07-2011)

TB: v/v nộp khóa luận tốt nghiệp lớp DH07SP(20-07-2011)

TB: Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm học 2010-2011 lớp DH07SP (13-06-2011)

Danh sách SV lớp DH07SP đủ điều kiện xét báo cáo đề tài và thi tốt nghiệp (12-06-2011)

Thông báo: Danh sách SV làm đề tài, tiểu luận khóa lớp DH07SP (09-05-2011)

Thông báo: Danh sách SV làm đề tài, tiểu luận khóa lớp DH07SK (09-05-2011)

Thông báo thời gian nộp đề tài, tiểu luận của SV khóa 2007 (07-05-2011)

Lịch thực hiện khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp khóa 2007(22-03-2011)

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp của khóa 2006 - 2010(07-01-2011)

Thời khóa biểu HK2 năm học 2010-2011(11-11-2010)

Thông báo v/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời khoá 2006-2010 (10-09-2010)

Lịch thi lần 2 HK 2 năm học 2009-2010 (31-07-2010)

Thông báo thi tốt nghiệp lần 2 năm học 2009-2010(26-07-2010)

Thông báo: Danh sách SV nợ môn học khoá 2005 trở về trước(23-06-2010)

Thông báo: Tổ chức học GDQP-AN(14-05-2010)

TB: Lịch thực hiện khóa luận, tiểu luận, thi tốt nghiệp lớp DH06SP, DH06SK(06-04-2010)

Trường học ở Mỹ bị buộc tội vì kiểm tra các trang web mà học sinh của họ đã sử dụng(23-02-2010)

Lịch thi lại HK 1 năm học 2009 - 2010(22-01-2010)

Danh sách SV bị xóa tên vì quá hạn học tại trường(13-01-2010)

Thời hạn thu - chi tiền học lại và thi mới HK 2 / 2009-2010(13-01-2010)

Thông báo lịch nhận bằng Tốt nghiệp - lớp DH05SP(19-11-2009)

Thông báo v/v kí sổ bằng - lớp DH05SP(16-11-2009)

Danh sách SV tốt nghiệp lớp DH05SP (12-11-2009)

Thông báo thủ tục nhận bằng tốt nghiệp SV khóa 2005(11-11-2009)

Thông báo v/v kiểm tra thông tin cá nhân trước khi cấp bằng TN - khóa 2005(12-08-2009)

Thông báo: Thi tốt nghiệp lần 2 (khóa 2005)(12-08-2009)

Hoàn trả học phí học lại HK3 năm học 2008-2009(29-05-2009)

Danh sách SV DH05SP được làm tiểu luận và thi tốt nghiệp(16-02-2009)

Danh sách SV DH05SP được làm LVTN(16-02-2009)

Bảng điểm lớp DH05SP(13-02-2009)

Thông báo: Điểm tích lũy của SV khóa 31 - DH05SP(03-02-2009)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM (LỚP DH05SP) (02-02-2009)

Dự kiến kế hoạch thực hiện luận văn, tiểu luận, thi TN - DH05SP(19-01-2009)

Lịch học Tư tưởng HCM - khóa 2005 (DH05SP)(24-12-2008)

DANH SÁCH SV ĐƯỢC NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI(18-12-2008)

LỊCH NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP 04SP(18-12-2008)

Thông báo cấp chứng chỉ giáo dục thể chất(08-12-2008)

Thông báo về việc nhận Bằng tốt nghiệp ĐH khóa 30 (2004-2008)(02-12-2008)

Danh sách GV giảng dạy các môn học kì I năm học 2008 - 2009(22-10-2008)

Danh sách SV nhận học bổng khuyến khích HK 2 năm học 2007 - 2008(26-08-2008)

Các nội dung ôn Thi tốt nghiệp - khóa 30(29-04-2008)

Tuyển sinh năm 2008(22-03-2008)

Thực tập sư phạm lớp DH04SP(22-03-2008)