THÔNG BÁO
V/V: CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 
A.     ĐỐI VỚI SINH VIÊN LỚP DH04SP
   1.      Đến văn phòng bộ môn xem danh sách (dán ở bảng thông báo trước bộ môn) để kiểm tra lại các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh .
   2.      Mỗi sinh viên có tên trong danh sách nộp:
       -         2 tấm hình 3x4, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh
       -         Nộp lệ phí 20.000 đ/chứng chỉ và ký xác nhận vào danh sách
   3.      Thời gian sinh viên nộp hình, nộp lệ phí và xin điều chỉnh sai sót về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh (nếu có) cho BM (gặp cô Trang tại VPBM): từ 13h30 – đến 16h ngày 10/12/08 – 11/12/08
       
B.    ĐỐI VỚI SINH VIÊN LỚP DH05SP, DH06SP, DH06SK
QUY TRÌNH CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
   1.      Lớp trưởng mỗi lớp tới BM nhận danh sách những sinh viên được cấp chứng chỉ giáo dục thể chất của lớp mình.
      Thời gian nhận: từ 13h30 – đến 16h ngày 5/12/08 tại VPBM (gặp cô Hằng)
   2.      Lớp trưởng thông báo với các bạn những việc cần làm sau:
      -         Kiểm tra lại các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh . Nếu thông tin sai lệch thì sửa trực tiếp vào danh sách
      -         Mỗi sinh viên có tên trong danh sách nộp cho lớp trưởng:
            + 2 tấm hình 3x4, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh
            + Nộp lệ phí 20.000 đ/chứng chỉ và ký xác nhận vào danh sách
      -         Lớp trưởng nộp lại danh sách, hình, lệ phí cho BM (gặp cô Trang). Thời gian nộp: từ 13h30 – đến 16h ngày 10/12/08 – 11/12/08
Sau thời gian trên, BM sẽ kết thúc danh sách, gửi lên phòng đào tạo và không giải quyết mọi chậm trễ
                                                                 
                                                                                                              Tp.HCM, ngày 2 tháng 12 năm 2008
                                                                                                                            BM Sư phạm Kỹ thuật

:4616
08-12-2008

BẢN TIN

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân(15-09-2018)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP(04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019(05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018(09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017)(10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017(14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(04-05-2017)

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 1 năm 2017)(30-04-2017)

TB v/v xử lý nợ học phí của SV HK2/2016-2017 và các học kỳ trước - Hệ chính quy(04-04-2017)

Thông báo thời gian tập trung xuống các trường THPT trên địa bàn TP.HCM của các nhóm TTSP DH13SP(02-03-2017)

Danh sách SV thực tập tại các trường THPT trong đợt TTSP1, 2 HK2/2016-2017(02-03-2017)

Hồ sơ thực tập sư phạm HK2/2016-2017(24-02-2017)

Thông báo v/v đăng ký thực tập sư phạm 1, 2 và khoá luận tốt nghiệp - lớp DH13SP HK2/2016-2017 (15-02-2017)

TB v/v Triển khai kế hoạch thực tập môn học “Thực tập giáo trình nông và lâm nghiệp” cho lớp DH13SP(26-12-2016)

TB v/v làm bài thu hoạch TTSP và thực tập tại địa phương lớp DH13SP HK1 năm học 2016-2017(29-08-2016)

TB Lịch gặp trường phổ thông các nhóm TTSP lớp DH13SP (24-08-2016)

Thông báo thời gian tập trung Sinh hoạt nội quy thực tập sư phạm DH13SP(18-08-2016)