DANH SÁCH GV GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC

HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 – 2009

 

STT

LỚP

MMH

TÊN MH

HỌ VÀ TÊN

1

DH05SP

915219

Cây ăn quả

Nguyễn Văn

Kế

2

DH05SP

915320

Thiết kế và phát triển chương trình dạy học

Nguyễn Thanh

Thủy

3

DH05SP

915312

Phương pháp đánh giá trong giáo dục

Nguyễn Thanh

Thủy

4

DH05SP

915301

Quản lý HCNN&GDDT

Phạm Quỳnh

Trang

5

DH05SP

915207

Máy nông nghiệp

Đặng Hữu

Dũng

6

DH05SP

915218

Cây lương thực

Lê Minh

Triết

7

DH05SP

915217

Hoa và cây kiểng

Tôn Nữ Gia

Ái

8

DH05SP

915213

Nông lâm kết hợp

Trần Thế

Phong

9

DH05SP

915306

Xác suất thống kê trong giáo dục

Nguyễn Thanh

Thủy

10

DH05SP

915214

Thực tập nghề nông học

Nguyễn Hữu

Trúc

11

DH05SP

915215

Thực tập nuôi trồng TS

Ngô Văn

Ngọc

12

DH05SP

915216

Thực tập nghề CNTY

Nguyễn Văn

Hiệp

13

DH06SP

915308

Phương pháp dạy môn KTNN

Lưu Thủ

Nghị

14

DH06SP

915205

Bệnh cây

Võ Thị Thu

Oanh

15

DH06SP

915105

Sinh thái BVMT nông nghiệp

Bùi Xuân

An

16

DH06SP

915204

Côn trùng

Nguyễn Thị

Chắt

17

DH06SP

915202

Lâm nghiệp đại cương

Lê Bá

Toàn

18

DH06SP

915201

Khoa học đất và phân bón

Trương Thị

Nghĩa

19

DH06SK

915203

Nông học đại cương

Huỳnh Thanh

Hùng

20

DH06SK

915327

Công nghệ dạy học

Đinh Quang

Đức

21

DH06SK

915105

Sinh thái BVMT nông nghiệp

Bùi Xuân

An

22

DH06SK

907118

Sức bền vật liệu II

Nguyễn Hồng

Phong

23

DH06SK

904103

Sinh lý thực vật cơ bản

Trần Thị

Dung

24

DH06SK

907131

Kim loại và nhiệt luyện

Nguyễn Hùng

Tâm

25

DH06SK

903401

Thú y cơ bản

Nguyễn Văn

Khanh

26

DH06SK

902110

Toán cao cấp A 3

Đặng Văn

Quý

27

DH06SK

900104

Lịch sử Đảng CSVN

Lê Quang

Hậu

28

DH07SP

915319

Anh văn chuyên ngành SP

Nguyễn Thanh

Thủy

29

DH07SP

915101

Sinh hóa SP

Đinh Ngọc

Loan

30

DH07SP

910306

Bảo quản nông sản

Phạm Trí

Thông

31

DH07SP

902305

Thí nhiệm Hóa HC

Lưu Thủ

Nghị

32

DH07SP

915305

Lý luận giáo dục

Nguyễn Thị

Hảo

33

DH07SP

902612

Pháp luật ĐC SP

Lê Hữu

Trung

34

DH07SP

900102

Kinh tế giáo dục

Phạm Văn

Thừa

35

DH07SP

902206

Vật lý đại cương B2

Nguyễn Triều

Lan

36

DH07SK

907114

Vẽ Kỹ thuật cơ bản

Trần Thị

Thanh

37

DH07SK

902204

Vật lý đại cương A2

Nguyễn Triều

Lan

38

DH07SK

902608

Logic SP

Nguyễn Thanh

Thủy

39

DH07SK

900102

Kinh tế giáo dục

Phạm văn

Thừa

40

DH07SK

905602

Cơ học lý thuyết

Đỗ Hữu

Toàn

41

DH07SK

902303

Hóa đại cương B2

Nguyễn Vinh

Lan

42

DH07SK

902110

Toán cao cấp A 3

Đặng Văn

Quý

43

DH07SK

902305

Thí nghiệm hóa HC

Nguyễn văn

Đồng

44

DH07SK

915305

Lý luận giáo dục

Nguyễn Thị

Hảo

:3759
22-10-2008
22-10-2008

BẢN TIN

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017(14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(04-05-2017)

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 1 năm 2017)(30-04-2017)

TB v/v xử lý nợ học phí của SV HK2/2016-2017 và các học kỳ trước - Hệ chính quy(04-04-2017)

Thông báo thời gian tập trung xuống các trường THPT trên địa bàn TP.HCM của các nhóm TTSP DH13SP(02-03-2017)

Danh sách SV thực tập tại các trường THPT trong đợt TTSP1, 2 HK2/2016-2017(02-03-2017)

Hồ sơ thực tập sư phạm HK2/2016-2017(24-02-2017)

Thông báo v/v đăng ký thực tập sư phạm 1, 2 và khoá luận tốt nghiệp - lớp DH13SP HK2/2016-2017 (15-02-2017)

TB v/v Triển khai kế hoạch thực tập môn học “Thực tập giáo trình nông và lâm nghiệp” cho lớp DH13SP(26-12-2016)

TB v/v làm bài thu hoạch TTSP và thực tập tại địa phương lớp DH13SP HK1 năm học 2016-2017(29-08-2016)

TB Lịch gặp trường phổ thông các nhóm TTSP lớp DH13SP (24-08-2016)

Thông báo thời gian tập trung Sinh hoạt nội quy thực tập sư phạm DH13SP(18-08-2016)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH13SP (17-08-2016)

Danh sách chia nhóm thực tập sư phạm lớp DH13SP HK1/2016-2017 (16-08-2016)

Danh sách SV thực tập theo trường và hồ sơ TTSP(21-12-2015)

TB v/v tổ chức TTSP1, 2 cho lớp DH12SP HK2 năm học 2015-2016(30-11-2015)

Danh sách nhóm SV đi tham quan giáo dục (23/05/2015) (23-05-2015)

Lịch trình tham quan giáo dục(18-05-2015)

Thông báo Kế hoạch tham quan thực tế môn Tham quan giáo dục(15-05-2015)

Thực tập Sư phạm 2 - DH11SP, DH11SK HK2 năm học 2014-2015 (14-01-2015)

Hồ sơ thực tập Sư phạm 1 - DH12SP(29-09-2014)

Hồ sơ Thực tập sư phạm 2 cho SV thực tập ở địa phương(10-01-2014)

TB Kế hoạch thực tập sư phạm 2 cho các lớp DH10SP, DH10SK HK2 năm học 2013-2014 (09-01-2014)

Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho SV được xét và công nhận đợt tháng 9/2013(08-12-2013)

Hồ sơ Kiến tập sư phạm DH11SP, DH11SK(01-11-2013)

Bản cam kết phục vụ ngành Giáo dục và Đào tạo(16-10-2013)

TB v/v đánh giá điểm rèn luyện HK 2 năm học 2012-2013(30-09-2013)

TB v/v Tham quan thực tế của lớp DH00SP, DH10SP, DH11SP (môn Tham quan giáo dục)(05-05-2013)

Hồ sơ thực tập sư phạm 2 lớp DH09SP, DH09SK(16-01-2013)

Lịch kí sổ nhận bằng tốt nghiệp (DH08SP, DH08SK) (13-12-2012)

Thông báo v/v Tổ chức lễ Tốt nghiệp cho SV khóa 34 (niên khóa 2008-2012)(07-12-2012)

TB v/v xét tốt nghiệp đợt 2 năm học 2011-2012 cho các lớp DH08SP, DH08SK (03-10-2012)

Danh sách SV xét tốt nghiệp đợt 2 lớp DH08SK và DH08SP(19-09-2012)

Thông báo: v/v Xét tốt nghiệp cho SV khóa 08(13-06-2012)

Thông báo: v/v Xét diểm rèn luyện HK 2 năm học 2011-2012(17-05-2012)

Thông báo: V/v Hoàn tiền miễn giảm học phí(03-05-2012)

Thông báo: Thực tập sư phạm 2 (17-01-2012)

Thông báo v/v Thi tốt nghiệp lần 2 lớp DH07SP và DH07SK (15-11-2011)

TB danh sách SV buộc thôi học năm học 2010-2011(09-09-2011)

TB v/v thi tốt nghiệp của khóa 33 (DH07SK, DH07SP) (10-08-2011)

Danh sách SV lớp DH07SK và DH07SP đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (08-08-2011)

Danh sách SV lớp DH07SK và DH07SP không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (08-08-2011)

TB danh sách hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp DH07SK (28-07-2011)

TB: v/v nộp khóa luận tốt nghiệp lớp DH07SP(20-07-2011)

TB: Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm học 2010-2011 lớp DH07SP (13-06-2011)

Danh sách SV lớp DH07SP đủ điều kiện xét báo cáo đề tài và thi tốt nghiệp (12-06-2011)

Thông báo: Danh sách SV làm đề tài, tiểu luận khóa lớp DH07SP (09-05-2011)

Thông báo: Danh sách SV làm đề tài, tiểu luận khóa lớp DH07SK (09-05-2011)

Thông báo thời gian nộp đề tài, tiểu luận của SV khóa 2007 (07-05-2011)

Lịch thực hiện khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp khóa 2007(22-03-2011)

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp của khóa 2006 - 2010(07-01-2011)

Thời khóa biểu HK2 năm học 2010-2011(11-11-2010)

Thông báo v/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời khoá 2006-2010 (10-09-2010)

Lịch thi lần 2 HK 2 năm học 2009-2010 (31-07-2010)

Thông báo thi tốt nghiệp lần 2 năm học 2009-2010(26-07-2010)

Thông báo: Danh sách SV nợ môn học khoá 2005 trở về trước(23-06-2010)

Thông báo: Tổ chức học GDQP-AN(14-05-2010)

TB: Lịch thực hiện khóa luận, tiểu luận, thi tốt nghiệp lớp DH06SP, DH06SK(06-04-2010)

Trường học ở Mỹ bị buộc tội vì kiểm tra các trang web mà học sinh của họ đã sử dụng(23-02-2010)

Lịch thi lại HK 1 năm học 2009 - 2010(22-01-2010)

Danh sách SV bị xóa tên vì quá hạn học tại trường(13-01-2010)

Thời hạn thu - chi tiền học lại và thi mới HK 2 / 2009-2010(13-01-2010)

Thông báo lịch nhận bằng Tốt nghiệp - lớp DH05SP(19-11-2009)

Thông báo v/v kí sổ bằng - lớp DH05SP(16-11-2009)

Danh sách SV tốt nghiệp lớp DH05SP (12-11-2009)

Thông báo thủ tục nhận bằng tốt nghiệp SV khóa 2005(11-11-2009)

Thông báo v/v kiểm tra thông tin cá nhân trước khi cấp bằng TN - khóa 2005(12-08-2009)

Thông báo: Thi tốt nghiệp lần 2 (khóa 2005)(12-08-2009)

Hoàn trả học phí học lại HK3 năm học 2008-2009(29-05-2009)

Danh sách SV DH05SP được làm tiểu luận và thi tốt nghiệp(16-02-2009)

Danh sách SV DH05SP được làm LVTN(16-02-2009)

Bảng điểm lớp DH05SP(13-02-2009)

Thông báo: Điểm tích lũy của SV khóa 31 - DH05SP(03-02-2009)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM (LỚP DH05SP) (02-02-2009)

Dự kiến kế hoạch thực hiện luận văn, tiểu luận, thi TN - DH05SP(19-01-2009)

Đề cương ôn thi TN - DH05SP(19-01-2009)

Lịch học Tư tưởng HCM - khóa 2005 (DH05SP)(24-12-2008)

DANH SÁCH SV ĐƯỢC NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI(18-12-2008)

LỊCH NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP 04SP(18-12-2008)

Thông báo cấp chứng chỉ giáo dục thể chất(08-12-2008)

Thông báo về việc nhận Bằng tốt nghiệp ĐH khóa 30 (2004-2008)(02-12-2008)

Danh sách SV nhận học bổng khuyến khích HK 2 năm học 2007 - 2008(26-08-2008)

Các nội dung ôn Thi tốt nghiệp - khóa 30(29-04-2008)

Tuyển sinh năm 2008(22-03-2008)

Thực tập sư phạm lớp DH04SP(22-03-2008)