LỚP DH04SP:
 
 
STT MSSV HỌ VÀ TÊN ĐTB
1 04132040 Trần Ngọc Thanh 8.41
2 04132029 Hoàng Thị Nhuận 8.33
3 04132007 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 8.22

LỚP DH05SP:

STT MSSV HỌ VÀ TÊN ĐTB
1 05132106 Phan Thị Thùy Vân 8.44
2 05132150 Hồ Văn Công Nhân 8.41
3 05132162 Lê Thị Minh Trúc 8.33
4 05132062 Tưởng Thị Hồng Luyện 8.15

LỚP DH06SK:

STT MSSV HỌ VÀ TÊN ĐTB
1 06158044 Trần Thị Thu Thảo 7.87
2 06158012 VõThị Xuân Hải 7.70
3 06158024 Lê Thị Kim Ngân 7.63
4 06158043 Võ Thị Thanh Thảo 7.57

LỚP DH06SP:

STT MSSV HỌ VÀ TÊN ĐTB
1 06132014 Nguyễn Quốc Huy 8.15
2 06132016 Hoàng Thị Liên 7.77
3 06132031 Lê Thị Thu 7.42

 

 

:4782
26-08-2008
26-08-2008

BẢN TIN

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân(15-09-2018)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP(04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019(05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018(09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017)(10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017(14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(04-05-2017)

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 1 năm 2017)(30-04-2017)

TB v/v xử lý nợ học phí của SV HK2/2016-2017 và các học kỳ trước - Hệ chính quy(04-04-2017)

Thông báo thời gian tập trung xuống các trường THPT trên địa bàn TP.HCM của các nhóm TTSP DH13SP(02-03-2017)

Danh sách SV thực tập tại các trường THPT trong đợt TTSP1, 2 HK2/2016-2017(02-03-2017)

Hồ sơ thực tập sư phạm HK2/2016-2017(24-02-2017)

Thông báo v/v đăng ký thực tập sư phạm 1, 2 và khoá luận tốt nghiệp - lớp DH13SP HK2/2016-2017 (15-02-2017)

TB v/v Triển khai kế hoạch thực tập môn học “Thực tập giáo trình nông và lâm nghiệp” cho lớp DH13SP(26-12-2016)

TB v/v làm bài thu hoạch TTSP và thực tập tại địa phương lớp DH13SP HK1 năm học 2016-2017(29-08-2016)

TB Lịch gặp trường phổ thông các nhóm TTSP lớp DH13SP (24-08-2016)

Thông báo thời gian tập trung Sinh hoạt nội quy thực tập sư phạm DH13SP(18-08-2016)