Kế hoạch thực tập:

- Thời gian: từ 19/01/2015-31/01/2015 và 02/03/2015 – 04/04/2015 (7 tuần)

- Địa điểm: trường THPT Thủ Đức, trường THPT Nguyễn Hữu Huân, trường THPT Võ Thị Sáu

- Công việc thực tâp:

+ Dự giờ chuyên môn

+ Soạn giáo án

+ Thực tập giảng dạy trên lớp

+ Tham gia các hoạt động chung của nhà trường

Download hồ sơ thực tập sư phạm dưới đây:

- Kế hoạch thực tập

- Quy chế thực tập + các biểu mẫu

- Yêu cầu về Hồ sơ thực tập 

- Danh sách nhóm

+ Trường THPT Thủ Đức

+ Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

+Trường THPT Võ Thị Sáu

Thứ 2, ngày 19/1/2015, Sinh viên có mặt lúc 6h30 tại trường thực tập (theo danh sách nhóm đã chia).

BM. Sư phạm Kỹ thuật

:4388
14-01-2015
14-01-2015

BẢN TIN

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân(15-09-2018)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP(04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019(05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018(09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017)(10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017(14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(04-05-2017)

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 1 năm 2017)(30-04-2017)

TB v/v xử lý nợ học phí của SV HK2/2016-2017 và các học kỳ trước - Hệ chính quy(04-04-2017)

Thông báo thời gian tập trung xuống các trường THPT trên địa bàn TP.HCM của các nhóm TTSP DH13SP(02-03-2017)

Danh sách SV thực tập tại các trường THPT trong đợt TTSP1, 2 HK2/2016-2017(02-03-2017)

Hồ sơ thực tập sư phạm HK2/2016-2017(24-02-2017)

Thông báo v/v đăng ký thực tập sư phạm 1, 2 và khoá luận tốt nghiệp - lớp DH13SP HK2/2016-2017 (15-02-2017)

TB v/v Triển khai kế hoạch thực tập môn học “Thực tập giáo trình nông và lâm nghiệp” cho lớp DH13SP(26-12-2016)

TB v/v làm bài thu hoạch TTSP và thực tập tại địa phương lớp DH13SP HK1 năm học 2016-2017(29-08-2016)

TB Lịch gặp trường phổ thông các nhóm TTSP lớp DH13SP (24-08-2016)

Thông báo thời gian tập trung Sinh hoạt nội quy thực tập sư phạm DH13SP(18-08-2016)