ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

ĐOÀN BỘ MÔN SPKT

 HƯỚNG DẪN

(v/v Kiểm tra và đề nghị cấp lại sổ đoàn)
 

·        Các chi đoàn lập danh sách các đoàn viên thiếu hồ sơ Đoàn gởi về đoàn Bộ môn.

o       Đối với đoàn viên mất sổ đoàn, còn thẻ đoàn: Phôto thẻ đoàn và nộp lại thẻ cho bộ môn, đề nghị cấp sổ (đóng 1000 mua sổ đoàn).

o       Đối với sinh viên mất thẻ đoàn, còn sổ đoàn: Phôto nghị quyết kết nạp trong sổ Đoàn, đề nghị cấp thẻ.

o       Đối với đoàn viên mất cả sổ đoàn và thẻ đoàn: đề nghị các chi đoàn cố gắng kết nạp lại cho các đoàn viên này như các thanh niên chưa kết nạp đoàn trứoc khi ra trường. 

·        Các đoàn viên nếu chưa xác định được mình còn sổ đoàn không hay cần nhận lại sổ để phôto liên hệ Thầy Đức.

·        Các đoàn viên còn cả sổ đoàn và thẻ đoàn không cần lập danh sách.

·        Hạn chót nộp về bộ môn: ngày 04/04/2008

Danh sách làm theo mẫu.

STT

Họ và tên

Còn sổ đoàn

Còn thẻ đoàn

Chưa kết nạp

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Bộ môn SPKT

  

 

Đinh Quang Đức

:5526
27-03-2008

ĐOÀN TNCS

Đăng kí tham gia gác thi ĐH 2009(29-04-2009)

Đăng kí tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2009(29-04-2009)

Kế hoạch về nguồn 2008(27-03-2008)

TB bình chọn ĐVUT giới thiệu cho Đảng(27-03-2008)

KH Tổ chức Ngày hội Bí thư chi đoàn khu vực trường học lần 2(27-03-2008)