Kì tuyển sinh đại học 2008, Bộ môn Sư phạm Kỹ thuật, trường Đại học Nông lâm TPHCM sẽ tuyển sinh 2 ngành:

 1. Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp
 2. Sư phạm Kỹ thuật Công Nông nghiệp

* Ngành Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp:

 • Loại hình đào tạo: Chính qui dài hạn

 • Thời gian đào tạo: 4 năm

 • Văn bằng: Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp

 • Chương trình học: SV sẽ được học những môn học thuộc chương trình B (sinh học, thí nghiệm sinh thực/sinh động, thủy sản, nông học,...) (xem thêm trong phần Chương trình đào tạo ngành SPKTNN )

 • Mục tiêu đào tạo: Giáo viên giảng dạy Kỹ thuật Nông nghiệp tại các trường PTTH, trung học nghề, Cao đẳng. Ngoài ra SV tốt nghiệp cũng có thể làm việc tại các trung tâm khuyến nông, các trung tâm chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, Công ty, Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

 

* Ngành Sư phạm Kỹ thuật Công Nông nghiêp

 • Loại hình đào tạo: Chính qui dài hạn

 • Thời gian đào tạo: 4 năm

 • Văn bằng: Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật Công Nông nghiệp

 • Chương trình học: SV sẽ được học những môn học thuộc chương trình A (hình học họa hình, dung sai, kỹ thuật điện, điện tử, kim loại nhiệt luyện,...) và một số môn thuộc chương trình B. (xem thêm trong phần Chương trình đào tạo ngành SPKTCNN)

 • Mục tiêu đào tạo: Giáo viên giảng dạy Kỹ thuật Công nông nghiệp tại các trường PTTH, trung học nghề, Cao đẳng. Ngoài ra SV tốt nghiệp cũng có thể làm việc tại các trung tâm chuyển giao kỹ thuật Công nghiệp, Công ty, Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Công nghiệp.

:5202
22-03-2008
22-03-2008

BẢN TIN

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân(15-09-2018)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP(04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019(05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018(09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017)(10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017(14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(04-05-2017)

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 1 năm 2017)(30-04-2017)

TB v/v xử lý nợ học phí của SV HK2/2016-2017 và các học kỳ trước - Hệ chính quy(04-04-2017)

Thông báo thời gian tập trung xuống các trường THPT trên địa bàn TP.HCM của các nhóm TTSP DH13SP(02-03-2017)

Danh sách SV thực tập tại các trường THPT trong đợt TTSP1, 2 HK2/2016-2017(02-03-2017)

Hồ sơ thực tập sư phạm HK2/2016-2017(24-02-2017)

Thông báo v/v đăng ký thực tập sư phạm 1, 2 và khoá luận tốt nghiệp - lớp DH13SP HK2/2016-2017 (15-02-2017)

TB v/v Triển khai kế hoạch thực tập môn học “Thực tập giáo trình nông và lâm nghiệp” cho lớp DH13SP(26-12-2016)

TB v/v làm bài thu hoạch TTSP và thực tập tại địa phương lớp DH13SP HK1 năm học 2016-2017(29-08-2016)

TB Lịch gặp trường phổ thông các nhóm TTSP lớp DH13SP (24-08-2016)

Thông báo thời gian tập trung Sinh hoạt nội quy thực tập sư phạm DH13SP(18-08-2016)