Thời gian: từ ngày 25/2/2008 đến ngày 4/4/2008 (7 tuần)

Địa điểm thực tập:

  • Trường PTTH Nguyễn Hữu Huân
  • Trường PTTH Thủ Đức
  • Trường PTTH Tam Phú

Nội dung thực tập:

  1. Thực tập chủ nhiệm: dưới sự hướng dẫn của GV trường phổ thông, SV tiến hành công tác GV chủ nhiệm lớp như: lập kế hoạch chủ nhiệm; chủ trì các buổi sinh hoạt lớp; nắm tình hình của lớp và học sinh; trao đổi, tư vấn, giải đáp thắc mắccho học sinh; tổ chức sinh hoạt ngoại khóa.
  2. Thực tập giảng dạy: mỗi SV tiến hành soạn ít nhất 6 giáo án và giảng dạy trên lớp. Bài soạn và tiết dạy sẽ được GV hướng dẫn chuyên môn cũng như các SV trong nhóm góp ý, nhận xét.
  3. Thực hiện 1 bài tập nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan tới lĩnh vực giáo dục mà SV quan tâm.

Thực tập sư phạm là giai đoạn quan trọng trong quá trình đào tạo giáo viên. Thông qua thực tập sư phạm, SV được rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng một cách tổng thể và toàn diện.

:5090
22-03-2008
16-04-2008

BẢN TIN

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân(15-09-2018)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP(04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019(05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018(09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017)(10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017(14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(04-05-2017)

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 1 năm 2017)(30-04-2017)

TB v/v xử lý nợ học phí của SV HK2/2016-2017 và các học kỳ trước - Hệ chính quy(04-04-2017)

Thông báo thời gian tập trung xuống các trường THPT trên địa bàn TP.HCM của các nhóm TTSP DH13SP(02-03-2017)

Danh sách SV thực tập tại các trường THPT trong đợt TTSP1, 2 HK2/2016-2017(02-03-2017)

Hồ sơ thực tập sư phạm HK2/2016-2017(24-02-2017)

Thông báo v/v đăng ký thực tập sư phạm 1, 2 và khoá luận tốt nghiệp - lớp DH13SP HK2/2016-2017 (15-02-2017)

TB v/v Triển khai kế hoạch thực tập môn học “Thực tập giáo trình nông và lâm nghiệp” cho lớp DH13SP(26-12-2016)

TB v/v làm bài thu hoạch TTSP và thực tập tại địa phương lớp DH13SP HK1 năm học 2016-2017(29-08-2016)

TB Lịch gặp trường phổ thông các nhóm TTSP lớp DH13SP (24-08-2016)

Thông báo thời gian tập trung Sinh hoạt nội quy thực tập sư phạm DH13SP(18-08-2016)