Thời gian dự kiến thi tốt nghiệp lần 2 cho SV 2 lớp DH07SP và DH07SK là 13h30 thứ 3 ngày 22/11/2011, tại phòng 119 (Phượng Vỹ)

Nội dung thi: 2 môn : Thiết kế phát triển chương trình, Phương pháp đánh giá trong GD.

Thời gian làm bài: 180 phút

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN SPKTNN KHÓA 33

DỰ THI TỐT NGHIỆP (ĐỢT 2) 

TT

MSSV

Họ và tên

Ngày sinh

1

07132077

Nguyễn Song

Phát

14/08/87

2

07132098

Nguyễn Thanh

Toàn

10/10/87

3

07158013

Ngô Duy

Hiệp

14/08/89

4

07158097

Lê Chí

Huy

24/06/89

5

07158134

Huỳnh Trần Ph­ương

Thanh

19/09/89

6

07158137

Phan Việt

Thành

25/03/89

7

06158045

Lê Quốc

Thịnh

 

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH07SP VÀ DH07SK

KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA (ĐỢT 2)


TT

MSSV

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

07158102

Phạm Thị

Hương

06/12/89

DH07SK

2

06132005

Lê Trọng

Đại

14/02/80

DH07SP

 

:4725
15-11-2011
15-11-2011

BẢN TIN

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân(15-09-2018)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP(04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019(05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018(09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017)(10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017(14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(04-05-2017)

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 1 năm 2017)(30-04-2017)

TB v/v xử lý nợ học phí của SV HK2/2016-2017 và các học kỳ trước - Hệ chính quy(04-04-2017)

Thông báo thời gian tập trung xuống các trường THPT trên địa bàn TP.HCM của các nhóm TTSP DH13SP(02-03-2017)

Danh sách SV thực tập tại các trường THPT trong đợt TTSP1, 2 HK2/2016-2017(02-03-2017)

Hồ sơ thực tập sư phạm HK2/2016-2017(24-02-2017)

Thông báo v/v đăng ký thực tập sư phạm 1, 2 và khoá luận tốt nghiệp - lớp DH13SP HK2/2016-2017 (15-02-2017)

TB v/v Triển khai kế hoạch thực tập môn học “Thực tập giáo trình nông và lâm nghiệp” cho lớp DH13SP(26-12-2016)

TB v/v làm bài thu hoạch TTSP và thực tập tại địa phương lớp DH13SP HK1 năm học 2016-2017(29-08-2016)

TB Lịch gặp trường phổ thông các nhóm TTSP lớp DH13SP (24-08-2016)

Thông báo thời gian tập trung Sinh hoạt nội quy thực tập sư phạm DH13SP(18-08-2016)