DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

LỚP DH07SK

 

TIỂU BAN 1: Bảo vệ ngày 03/08/2011 (7h30-11h)

TT

MSSV

Họ tên sinh viên

1

07158120

Diệp Thị Như Phụng

2

07158045

Nguyễn Thị Quang

3

07158062

Trần Thị Minh Thúy

4

07158067

Đặng Minh Trí

5

07158153

Đòan Hữu Trọng

TIỂU BAN 2: Bảo vệ ngày 03/08/2011 (13h-16h30)

TT

MSSV

Họ tên sinh viên

1

07158001

Nguyễn Thị Thúy An

2

07158051

Trương Thị Thanh Tâm

3

07158091

Nguyễn Thị Thúy Hằng

4

07158107

Tài Thị Kim Lắm

5

07158032

Đỗ Văn Minh

TIỂU BAN 3: Bảo vệ ngày 04/08/2011 (7h30-11h)

TT

MSSV

Họ tên sinh viên

1

07158010

Nguyễn Thị Thúy Hằng

2

07158038

Nguyễn Thị Nhàn

3

07158041

Hoàng Thị Xuân Oanh

4

07158048

Đỗ Thị Sanh

5

07158162

Nguyễn Thanh Việt

TIỂU BAN 4: Bảo vệ ngày 05/08/2011 (7h30-11h)

TT

MSSV

Họ tên sinh viên

1

07158155

Võ Thị Thanh Trúc

2

07158164

Nguyễn Thị Thanh Thảo

3

07158074

Lê Thị Vui

4

07158101

Kheo Thị Hương

5

07158073

Phan Quốc Việt

TIỂU BAN 5: Bảo vệ ngày 05/08/2011 (13h-16h30)

TT

MSSV

Họ tên sinh viên

1

07158160

Đỗ Thị Cẩm Vân

2

07158105

Nguyễn Trần Kim Kiều

3

07158047

Châu Thị Lệ Quân

4

07158143

Trương Thị Mỹ Tho

5

07158059

Cao Văn Thông

 

            * Tổng số sinh viên theo danh sách là: 25 sinh viên

 

                                                                                                               Trưởng Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm

:4764
28-07-2011
28-07-2011

BẢN TIN

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân(15-09-2018)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP(04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019(05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018(09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017)(10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017(14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(04-05-2017)

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 1 năm 2017)(30-04-2017)

TB v/v xử lý nợ học phí của SV HK2/2016-2017 và các học kỳ trước - Hệ chính quy(04-04-2017)

Thông báo thời gian tập trung xuống các trường THPT trên địa bàn TP.HCM của các nhóm TTSP DH13SP(02-03-2017)

Danh sách SV thực tập tại các trường THPT trong đợt TTSP1, 2 HK2/2016-2017(02-03-2017)

Hồ sơ thực tập sư phạm HK2/2016-2017(24-02-2017)

Thông báo v/v đăng ký thực tập sư phạm 1, 2 và khoá luận tốt nghiệp - lớp DH13SP HK2/2016-2017 (15-02-2017)

TB v/v Triển khai kế hoạch thực tập môn học “Thực tập giáo trình nông và lâm nghiệp” cho lớp DH13SP(26-12-2016)

TB v/v làm bài thu hoạch TTSP và thực tập tại địa phương lớp DH13SP HK1 năm học 2016-2017(29-08-2016)

TB Lịch gặp trường phổ thông các nhóm TTSP lớp DH13SP (24-08-2016)

Thông báo thời gian tập trung Sinh hoạt nội quy thực tập sư phạm DH13SP(18-08-2016)