Danh sách SV làm khóa luận và tiểu luận tốt nghiệp lớp DH07SP, SV nào có sai sót về tên trong 2 danh sách trên vui lòng liên hệ với thầy Bình (ĐT: 0938299298, Email: binhspkt@hcmuaf.edu.vn) để chỉnh sửa lại cho đúng.

     BM Sư phạm Kỹ thuật

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH07SP LÀM KHÓA LUẬN 

MSSV

Họ và Tên

Ngày sinh

07132001

Kiều Thị

Ánh

23/10/89

07132004

ương Thị

Chung

20/06/89

07132013

Nguyễn Thị

Giàu

22/08/89

07132018

Lê Thị Thanh

Hương

03/03/88

07132019 Nguyễn Thị Hương 10/10/88

07132059

Nguyễn Thị Ngân

04/08/88

07132060

Võ Thị Thu

26/09/89

07114079

Thị Diệu

Hiền

04/07/85

07132021

Nguyễn Phan Nhã

Khuê

24/04/88

07132025

Đỗ Thị

Linh

09/09/89

07132026

Võ Thị Trúc

Ly

15/08/89

07132068

Trư­ơng Ngọc

Mai

08/05/89

07132030

Nguyễn Thị Kim

Ngân

07/02/89

07132031

Trần Thị

Ngân

15/09/88

07132073

Nguyễn Thị Thu

Nguyệt

15/08/89

07132075

Phạm Thị Hồng

Nhung

17/09/88

07132081

Hà Thị Thu

Phương

12/03/88

07132078

Lư­ơng Thị

Phấn

05/09/89

07132085

Lê Thị Hồng

Sương

12/09/89

07114094

Cao Hà Thanh

Thảo

05/01/88

07132039

Bùi Thị Thu

Thảo

04/10/89

07132046

Nguyễn Thị

Trang

07/01/89

07132052

Nguyễn Thị Kim

Tuyển

20/09/89

07132054

Trần Thị Kim

Xuyến

20/02/88

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH07SP LÀM TIỂU LUẬN 

MSSV

Họ và Tên

Ngày sinh

07132011

Nguyễn Văn

Đăng

20/06/86

07132056

Lê Quang

Công

26/03/88

07132003

Phạm Thị

Cần

10/02/89

07132007

ương Thị Hồng

Diệu

20/11/89

07132008

Nguyễn Thị Thanh

Dung

02/08/88

07132010 Tô Thị Duyên 20/07/86

 

 

 

 

07132015

Võ Thế

Hiệp

02/01/88

07132020

Phan Thành

Khoa

12/08/88

07132022

Quách Thị Thùy

Lam

20/03/89

07132027

Phạm Thị Tiếc

02/07/86

07132029

Bùi Thị

Nga

20/06/89

07132077

Nguyễn Song

Phát

14/08/87

07132083

Đặng Thị Nam

Phượng

13/03/89

07132084

Lư­ơng Thị Thanh

Quế

27/08/88

07132090

Ngô Thiện

Thình

16/06/88

07132088

Nguyễn Thị Thu

Thảo

28/10/89

07132089

Nguyễn Thị

Thêu

21/11/88

07132094

Đặng Hồng

Thủy

17/08/88

07132096

Nguyễn Thị Thanh

Thủy

02/01/89

07132043

Nguyễn Thị Phư­ơng

Thúy

07/11/88

06132041

Huỳnh Đinh Tấn

Thịnh

05/12/89

07132093

Nguyễn Thị Mỹ

Thuận

02/07/89

07132098

Nguyễn Thanh

Toàn

10/10/87

07132047

Nguyễn Thị Huyền

Trân

20/01/87

07132045

Ngô Thị Huyền

Trang

28/12/87

07132048

Đặng Thị Mộng

Trinh

19/03/88

07132050

Trần Thị Cẩm

Tuyền

14/11/89

06132005

Lê Trọng

Đại

14/02/80

 

:4678
09-05-2011
14-05-2011

BẢN TIN

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân(15-09-2018)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP(04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019(05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018(09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017)(10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017(14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(04-05-2017)

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 1 năm 2017)(30-04-2017)

TB v/v xử lý nợ học phí của SV HK2/2016-2017 và các học kỳ trước - Hệ chính quy(04-04-2017)

Thông báo thời gian tập trung xuống các trường THPT trên địa bàn TP.HCM của các nhóm TTSP DH13SP(02-03-2017)

Danh sách SV thực tập tại các trường THPT trong đợt TTSP1, 2 HK2/2016-2017(02-03-2017)

Hồ sơ thực tập sư phạm HK2/2016-2017(24-02-2017)

Thông báo v/v đăng ký thực tập sư phạm 1, 2 và khoá luận tốt nghiệp - lớp DH13SP HK2/2016-2017 (15-02-2017)

TB v/v Triển khai kế hoạch thực tập môn học “Thực tập giáo trình nông và lâm nghiệp” cho lớp DH13SP(26-12-2016)

TB v/v làm bài thu hoạch TTSP và thực tập tại địa phương lớp DH13SP HK1 năm học 2016-2017(29-08-2016)

TB Lịch gặp trường phổ thông các nhóm TTSP lớp DH13SP (24-08-2016)

Thông báo thời gian tập trung Sinh hoạt nội quy thực tập sư phạm DH13SP(18-08-2016)