DANH SÁCH SV DH05SP LÀM TIỂU LUẬN VÀ THI TỐT NGHIỆP

 

TT
MSSV
Họ và tên
Ngày sinh
1
05142114
Đào Thị Phương Anh
30/10/85
2
05132001
Phạm Thị Thúy Anh
14/04/85
3
05132129
Nguyễn Ngọc Bảo
20/02/86
4
05132021
Trần Hữu Báu
14/10/87
5
05132005
Nguyễn Thị Duyên
24/10/85
6
04132003
Đạo Minh Gối
01/10/82
7
05132007
Khưu Minh Hải
14/04/82
8
05132044
Cao Phi Hổ
08/04/86
9
05132141
Tạ Thị Huế
27/03/85
10
05132059
Mai Thanh Liêm
27/10/85
11
05132123
Liêu Sơn Nhì
10/10/85
12
05132151
Trịnh Tố Nhiên
16/06/85
13
05132077
Hồ Xuân Quyết
20/10/84
14
05132079
Hồng Hảo Sách
19/02/85
15
05132014
Lê Bá Thái
02/04/87
16
05132016
Lê Thị Mỹ Thịnh
29/04/85
17
05132018
Trần Đức Quốc Trung
15/01/87
18
05132002
Lý Bảo Châu
02/01/86
19
05132114
Đoàn Thị Bích Duyên
15/12/86
20
05132034
Huỳnh Phước Dĩnh
09/11/87
21
05132004
Đỗ Thị Ngọc Dung
12/12/86
22
05132036
Trịnh Thị Đào
05/02/84
23
05132037
Trần Ngọc Đệ
17/19/86
24
05132008
Lại Quốc Hữu
11/06/86
25
04132018
Ngô Thị Kỳ
07/04/82
26
05132010
Lê Thị Trà My
18/02/86
27
05132015
Đỗ Thị Ngọc Thanh
05/02/86
28
05132098
Lê Thị Hương Trang
27/04/86
29
05132169
Nguyễn Thị Thúy Vân
10/12/85
30
05132019
Phạm Đình Vũ
19/04/84
31
05132110
Cao Thị Hồng Xuân
16/08/85

:3908
16-02-2009

BẢN TIN

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018(09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017)(10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017(14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(04-05-2017)

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 1 năm 2017)(30-04-2017)

TB v/v xử lý nợ học phí của SV HK2/2016-2017 và các học kỳ trước - Hệ chính quy(04-04-2017)

Thông báo thời gian tập trung xuống các trường THPT trên địa bàn TP.HCM của các nhóm TTSP DH13SP(02-03-2017)

Danh sách SV thực tập tại các trường THPT trong đợt TTSP1, 2 HK2/2016-2017(02-03-2017)

Hồ sơ thực tập sư phạm HK2/2016-2017(24-02-2017)

Thông báo v/v đăng ký thực tập sư phạm 1, 2 và khoá luận tốt nghiệp - lớp DH13SP HK2/2016-2017 (15-02-2017)

TB v/v Triển khai kế hoạch thực tập môn học “Thực tập giáo trình nông và lâm nghiệp” cho lớp DH13SP(26-12-2016)

TB v/v làm bài thu hoạch TTSP và thực tập tại địa phương lớp DH13SP HK1 năm học 2016-2017(29-08-2016)

TB Lịch gặp trường phổ thông các nhóm TTSP lớp DH13SP (24-08-2016)

Thông báo thời gian tập trung Sinh hoạt nội quy thực tập sư phạm DH13SP(18-08-2016)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH13SP (17-08-2016)

Danh sách chia nhóm thực tập sư phạm lớp DH13SP HK1/2016-2017 (16-08-2016)

Danh sách SV thực tập theo trường và hồ sơ TTSP(21-12-2015)

TB v/v tổ chức TTSP1, 2 cho lớp DH12SP HK2 năm học 2015-2016(30-11-2015)

Danh sách nhóm SV đi tham quan giáo dục (23/05/2015) (23-05-2015)

Lịch trình tham quan giáo dục(18-05-2015)